Teroristický obsah na internetu: poslanci chtějí, aby ho platformy do hodiny stáhly 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

EU se snaží zabránit teroristům, aby využívali internet k radikalizaci, náboru a podněcování k násilí. Photo Grzegorz Walczak / Unsplash  

Nakolik mají být platformy zodpovědné za obsah, který nahrávají jejich uživatelé a jak vyfiltrovat ten teroristický? Jednání o pravidlech mají brzy začít.

Když letos na jaře útočník v novozélandském Christchurch dal na Facebook živý přenos svého útoku na dvě mešity, při kterém zahynulo 50 lidí, video s těmito záběry se lavinovitě šířilo na Youtube, FB i Twitteru. Příkladů, kdy internet ke své propagaci zneužívají džihádisté i pravicoví extrémisté, je mnoho. Ilustrují, že je potřeba, aby měly internetové platformy vhodné nástroje, aby zastavily rychlé šíření teroristického obsahu. První hodina od zveřejnění je kritická, protože během ní se rozšíří jedna třetina odkazů.


To, že teroristický obsah neustále v online prostředí obíhá, představuje pro Evropany opravdové riziko. Každá propaganda, která oslavuje teroristické činy nebo k nim vybízí, je trestná a musí být z internetu odstraněna.


Poslanci mají nyní na stole pravidla (nařízení) k potírání teoristického obsahu v online prostředí. Výbor pro vnitro a občanské svobody potvrdil 24. září vyjednávací pozici za Parlament. Chce, aby internetové platformy měly povinnost odstranit teroristický obsah do jedné hodiny od chvíle, kdy k tomu dostanou příkaz od povolaného vnitrostátního orgánu. Platformy, které by to systematicky nedodržovaly, by mohly dostat pokutu ve výši až 4 % svého celosvětového obratu.


Bezpečnost ale ne na úkor svobody slova


Poslanci podporují návrh Komise jako jeden z nástrojů boje proti terorismu. Zároveň ale chtějí dostatečné pojistky pro svobodu projevu a svobodu slova. Vyjádření polemických nebo kontroverzních názorů na citlivé politické otázky by podle nich nemělo být považováno za teroristický obsah. Zdůrazňují také, že poskytovatelé hostitelských služeb by měli uživatelům vytvořit pohodlné podmínky pro podávání stížností a zajistit, aby byly stížnosti vyřizovány rychle a transparentně.


Poskytovatelé jako Facebook, Youtube a všechny další hostingové služby pro nahrávání obsahu uživatelů by podle poslanců ale neměly mít povinnost proaktivně identifikovat teroristický obsah. Znamenalo by to pro ně jinak velkou zátěž. Za sledování informací nebo aktivní vyhledávání skutečností naznačujících nezákonnou činnost by měl být odpovědný příslušný vnitrostátní orgán.


Poslanci jsou také proti povinnému používání filtrů a automatizovaných nástrojů, protože by to mohlo vést k nepřesnostem a i neškodný obsah by mohl skončit jako teroristický.


Jak má systém fungovat


Členské státy budou muset určit orgán, který bude zodpovědný za odhalování teroristické propagandy online.


Jakmile tento národní orgán identifikuje teroristický obsah, zašle internetové platformě příkaz k jeho odstranění. Daný poskytovatel bude mít následně jednu hodinu na odstranění obsahu nebo zablokování přístupu k němu a to ve všech členských státech Unie. Napomáhat a koordinovat ohlášení obsahu a příkazy k jeho odstranění bude unijní policejní agentura Europol.


Poslanci si jsou vědomi toho, že pro malé platformy mohou tato pravidla být obzvlášť obtížná. Chtějí proto, aby měly možnost se připravit: Společnosti, které nikdy neobdržely příkaz k odstranění, mají mít na poprvé méně přísná pravidla: Budou kontaktovány s určitou výstrahou 12 hodin před vydáním prvního příkazu k odstranění obsahu. Budou jim také poskytnuty informace o postupech a lhůtách od příslušných orgánů.


Postup vyjednávání


Návrh tohoto nařízení byl předložen Evropskou komisí v září 2018. Komise tak reagovala na výzvu šéfů států a vlád z června toho roku. Členské státy v Radě dosáhly politické dohody o svém stanovisku v prosinci 2018. Plenární zasedání Evropského parlamentu podpořilo návrh nařízení v dubnu 2019, tedy těsně před evropskými volbami. Po zmiňovaném hlasování výboru pro vnitro 24. září má být mandát k vyjednávání mezi Parlamentem a Radou ještě znovu formálně potvrzen plénem EP pravděpodobně v říjnu.