Společnost 

Produkty pro tuto kategorii 

       

Společnost 
 

V posledních letech se musela Evropa vyrovnat s jednou z největších migračních vln od konce druhé světové války. Přečtěte si o jejích různých aspektech.

       

Společnost 
 

Energetika je největším zdrojem emisí skleníkových plynů v EU. Zjistěte, jak chce EU zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizovat odvětví.