Společnost 

Produkty pro tuto kategorii 

       

Společnost 
 

Přečtěte si, co dělá EU na posílení ochrany spotřebitelů a jak se snaží adaptovat stávající pravidla na nové výzvy, jakými jsou například digitalizace nebo zelená tranzice.

       

Společnost 
 

Poslanci schválili nová pravidla, která posilují práva cestujících po železnicích v EU. Budou znamenat přívětivější prostředí pro lidi s postižením a lepší asistenci v případě zpoždění.

       

Společnost 
 

Pandemie koronaviru měla na migrační toky v EU bezprecedentní dopad. Zjistěte více v našem článku.