Společnost 

Produkty pro tuto kategorii 

       

Společnost 
 

V Evropě se recykluje skoro třetina plastového odpadu. Jak nakládáme s plasty, proč se jich nedaří recyklovat víc a jaké jsou další možnosti? Zjistěte to v naší infografice.

       

Znovu využít, recyklovat, kompostovat, spálit nebo skládkovat: způsobů, jak se vypořádat s komunálním odpadem, je několik. Země EU se v tom značně liší. Přehledně v naší infografice.

       

Společnost 
 

Kdy se začalo jednat o nutnosti snižovat emise a přijmout opatření proti změnám klimatu? Jaké byly milníky a hlavní iniciativy? Zjistíte v naší interaktivní časové ose.

       

Společnost 
 

Energetika je největším zdrojem emisí skleníkových plynů v EU. Zjistěte, jak chce EU zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizovat odvětví.

       

Společnost 
 

Přečtěte si, jaká opatření Evropská unie přijímá, aby dosáhla svých cílů v oblasti snižování emisí uhlíku v rámci balíčku Fit for 55 do roku 2030.