Poslanci jsou nakloněni kvótám pro ženy ve vedení podniků 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Žen je na rozhodujících pozicích v podnicích stále málo © Getty  

Pouze 10% členů správních rad podniků kotovaných na burzách EU tvoří ženy. Přitom v roce 2008 patřilo ženám kolem 60% evropských vysokoškolských diplomů. Zpravodajka Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (ELS, Řecko) chce na místech, kde se rozhoduje, více genderově vyvážené zastoupení. Na stole jsou právně závazné kvóty dovolující schopným ženám přístup k vrcholným pracovním místům. Výbor pro rovné příležitosti bude o zprávě hlasovat 25. května, hlasování v plénu je naplánováno na červencové zasedání.

Statistiky ukazují, že i při zohlednění rozdílů mezi jednotlivými zeměmi EU  jsou ženy obecně v rámci podniků nedostatečně zastoupeny na řídící úrovni. Vzhledem k pomalému pokroku v této oblasti bude trvat dalších padesát let, než v osazenstvu zasedacích síních velkých korporací bude alespoň 40% žen.


Kvóty nebo kodexy?


V některých zemích se zavádí kvóty pro počet žen mezi členy představenstva pomocí zákonů, někde si je podniky zavedly v rámci takzvaných firemních kodexů chování samy.


Francie přijala legislativní balíček, podle kterého musí společnosti, které jsou kotované na burze, dosáhnout do roku 2015 hranice 40% podílu žen na složení představenstva.  Španělsko přijalo zákonné kvóty v roce 2007 a i jejich cílem je dosažení 40% zastoupení žen do roku 2015. Itálie na své vlastní legislativě ohledně kvót pracuje, v Belgii, Nizozemsku, Velké Británii a Německu se o této možnosti vedou diskuse.


Zpravodajka Rodi Kratsa-Tsagaropoulou  ve svém návrhu zprávy vyzývá k "afirmativní akci, s cílem dosáhnout optimálního využití   žen jako lidských zdrojů na všech  úrovních života podniku“, a vyzývá Komisi k vypracování plánu pro stanovení konkrétních, měřitelných, přiměřených, realistických a vhodně načasovaných cílů, jichž je třeba dosáhnout, aby se podařilo dospět k vyváženému zastoupení žen.


V rozhovoru u  příležitosti letošního Mezinárodního dne žen Rodi Kratsa-Tsagaropoulou uvedla: "pokud se podniky nechopí iniciativy a nerealizují své plány, mohou nastoupit kvóty. Nejdříve ale musíme vzít v úvahu rozmanitost Evropy. Chceme-li do roku 2015 dosáhnout  hranice 40% zastoupení žen, musíme počítat s tím, že se jednotlivé země v této oblasti nepohybují stejnou rychlostí.  Některé jsou tomto cíli hodně vzdáleny, zatímco jiné ho již díky proaktivním opatřením přijatým samotnými podniky nebo členskými státy téměř dosáhly."


Jak fungují kvóty?


Kvóty podle zprávy prokázaly svou účinnost, ať už přímo, nebo jako stimulace přijetí vlastních opatření přímo podniky. Například ve Francii bylo v roce 2008 na  vedoucích místech 7,6 % žen, a v roce 2010, kdy se připravoval právní předpis, jich bylo 11,9 %. Právní předpis totiž vedl k tomu, že podniky dobrovolně přijaly proaktivní opatření s cílem dosáhnout cílů stanovených zákonem. Stejně tak v Itálii, kde se o právním předpisu zabývajícím se kvótami právě diskutuje: v roce 2008 bylo na vedoucích místech 2,1 % žen, zatímco v roce 2010 dosáhl

podíl žen v řídících orgánech 3,9 %. Ve Španělsku dosahovalo zastoupení žen v roce 2008 6,6 % a v roce 2010 11 %


Sledujte hlasování o zprávě v přímém přenosu!