Proč by ženy měly hrát větší roli v boji proti změně klimatu 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Nicole Kiil-Nielsen tvrdí, že větší zapojení žen do boje proti klimatickým změnám by bylo prospěšné  

Při přírodních katastrofách umírají mnohem častěji ženy než muži. Dá se tedy očekávat, že ženy budou více trpět i v důsledku klimatických změn? 20. dubna budou poslanci jednat a hlasovat o zprávě francouzské poslankyně za Zelené Nicole Kiil-Nielsen. Zpráva tvrdí, že posílení účasti žen a zohlednění ženského pohledu by mohlo posílit i boj proti klimatickým změnám.

Zpravodajka Nicole Kiil-Nielsen nám v rozhovoru odpověděla na několik otázek.


Proč je propojení otázky klimatických změn s otázkou rovnosti mezi ženami a muži důležité?


V průběhu jakékoli krize nebo revoluce máme tendenci nejprve řešit onu krizi nebo revoluci, s tím, že práva ženy přijdou na řadu potom. Takové uvažování je ale zastaralé a neefektivní. V současnosti jsou naopak otázky změny klimatu a spravedlnosti a rovnosti pro ženy neoddělitelně spojeny. Nemůžeme nabídnout efektivní a inovativní řešení, pokud si nerozšíříme naše zorné pole. Dnes například víme, že ženy mají při živelné pohromě nebo v důsledku katastrofy až 14krát vyšší pravděpodobnost, že zemřou, než muži.


Jaká konkrétní opatření navrhujete?


V rámci zprávy navrhuji konkrétní kroky, jako je zavedení kvóty zajišťující, že v každé delegaci bude alespoň 40% účast žen. Musíme podporovat větší účast žen jak v technických a politických, tak i finančních otázkách.  


Požadujeme také, aby se v průběhu fáze hodnocení a fáze spouštění projektů shromažďovaly údaje diferencované podle pohlaví. Přispěje to k lepšímu pochopení role mužů a žen v oblasti klimatických změn. A bude jednodušší přizpůsobovat podle tohoto hlediska jednotlivé politiky.


Nechceme proti sobě postavit politiku rovnosti žen a mužů a politiku klimatu, naopak chceme, aby spolu byly provázané a rozvíjely se společně.


Jak může zapojení žen posílit a zefektivnit boj proti klimatickým změnám?


Pokud boj proti klimatickým změnám vezme v úvahu otázku rovnosti pohlaví, můžeme bojovat proti diskriminaci a zároveň vytvořit efektivnější řešení pro životní prostředí. Jde o řešení výhodné pro obě oblasti.  


Dám vám svůj oblíbený příklad. V Tanzanii, v okrese Kilombero se jedna nevládní organizace pustila do kopání studny pro místní vesnici. Studna ale po dvou letech vyschla. Dodatečně jsme zjistili, že se o kopání studny radili pouze s tamními muži. Pro vodu ale chodí ženy, a tak lépe vědí, kde kopat. Když organizace pochopila svou chybu a studnu vykopala na místě, které určily ženy, studna už nevyschla.