Reforma systému EU pro obchodování s emisemi: o čem se jedná 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Výbor pro životní prostředí podpořil reformu systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) © BELGA_AGEFOTOSTOCK  

Výbor pro životní prostředí podpořil 24. února reformu systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), která má pomoci snížit emise skleníkových plynů a podpořit boj proti klimatickým změnám. Návrh právního předpisu, který výbor schválil, řeší nerovnováhu nabídky a poptávky po emisních povolenkách, protože současný převis nabídky nestimuluje pobídky k investicím do ekologičtějších provozů.

Systém obchodování s emisemi má být nástrojem ke snížení průmyslových emisí skleníkových plynů. Elektrárny, letecké společnosti, továrny a další subjekty mohou jeho prostřednictvím kupovat a prodávat emisní povolenky, které je opravňují k vypuštění určitého množství skleníkových plynů. Cena povolenek měla být taková, aby podniky stimulovala k hledání způsobů, jak šetřit energií nebo hledat opatření ke snížení emisí.

 

Proč to nefunguje?


V současné době jsou ale ceny emisních povolenek velmi nízké, protože poptávka po nich, částečně v důsledku krize, klesá, zatímco nabídka zůstává konstantní. V roce 2013 dosáhlo množství přebytečných povolenek asi dvou miliard, a do roku 2020 může přebytek narůst až na více než 2,6 miliardy. Takto vysoký přebytek způsobuje, že firmy nemají žádný stimul k tomu, aby investovaly do ekologičtějších alternativ, a snižuje tak účinnost celého systému ETS v boji proti změnám klimatu.


Jak to napravit?


Evropská komise navrhla stahovat za určitých podmínek přebytečné povolenky z trhu. Pokud jejich množství překročí určitou hranici, uloží se přebytek do tzv. “rezervy stability trhu”, ze které je může v případě potřeby vrátit zpět na trh. Komise by chtěla zavést toto opatření do konce roku 2021, Evropský parlament by ho rád vidět v praxi dřív – už do konce roku 2018.


Co bude dál?


Vyjednavači Evropského parlamentu a Rady EU zahájí jednání, která by měla vést ke konečné dohodě.