"Obchod s lidmi táhne poptávka," vysvětluje zpravodajka parlamentního návrhu jak bojovat proti tomuto zločinu 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Poslankyně Catherine Bearderová  

Většina obětí obchodování s lidmi jsou ženy a dívky původem z některé země EU přičemž zdaleka nejčastějším důvodem obchodování s ženami je sexuální zneužívání. Ve čtvrtek 12. května poslanci zhodnotí dosavadní uplatňování směrnice k boji proti obchodování s lidmi a ochraně jeho obětí a doporučí další opatření. Se zpravodajkou, britskou liberálkou Catherine Bearderovou, jsme hovořili o tom, proč je tak těžké potírat tento zločin.

Navzdory snahám EU proti obchodování s lidmi bojovat je to setrvalý problém a podle některých údajů je dokonce na vzestupu. Jak si to vysvětlujete?


Taky bych to ráda věděla. Veřejnost je lépe informovaná, máme lepší technologie, policejní orgány vzájemně lépe spolupracují ale myslím, že s obchodováním s lidmi se to má stejně jako s jiným obchodem: musíte mít poptávku, která ho táhne. Před pěti lety jsme udělali ohromný pokrok, když jsme přišli se směrnicí o obchodování s lidmi. Stále ale nemáme dostačující údaje, nejsme dostatečně propojení a členským státům nějaký čas trvalo, než směrnici implementovaly - a jeden tak ještě stále neučinil. Doufám proto, že moje zpráva dodá boji proti obchodování s lidmi nový podnět a směrnici zase posune dál.


Hovoříc o poptávce - obchodování se ženami je mimo jiné pobízeno poptávkou po jejich sexuálních službách. Jaká konkrétní opatření by mohly členské státy přijmout, aby tato poptávka poklesla?


Různé země zkoušejí různé přístupy a mají různé výsledky. Máme tu takzvaný severský model, kdy je kriminalizován zákazník a holandsko-německý model legalizace. Nedoporučuji ve své zprávě konkrétně některý z nich, ale Parlament požaduje, aby vědomé využívání služeb oběti obchodování s lidmi bylo v členských státech trestné.


Sexuální služby a celý sektor, který je na ně navázán, je problematika, která potřebuje širokou debatu, ale není to jenom problém obchodu s lidmi. Ta debata se snadno stáčí na téma prostituce, ale musíme mít na zřeteli všechny oběti obchodování s lidmi.


V současném kontextu uprchlické krize a pašování migrantů, kam by se měla soustředit nová strategie Evropské komise k boji proti obchodování s lidmi?

 

Musíme dávat pozor, abychom neházeli tato témata do jednoho pytle. Pašeráci lidí nejsou nezbytně zapojeni do obchodování s lidmi. Zároveň ale zjišťujeme, že lidé, kteří se do Evropy dostanou prostřednictvím pašeráků, jsou vystaveni velkému riziku, že padnou do sítí obchodu s lidmi. Je to především riziko pro nedoprovázené děti. Hrozí jim sexuální zneužívání, že budou muset pracovat v bandách profesionálních kapsářů, nuceni k žebrání a podobně.


Nejsmutnější na celé věci je, že většinu obětí nejsme schopni zachránit, ale narazíme na ně nějak jinak. Buď se jim podaří uniknout anebo jsou zadrženi kvůli nějakým přestupkům a zločinům. Strašně malá, skoro jen mizivá část obětí je zachráněna z otrockých podmínek. Převážná většina z nich je identifikována teprve v policejní cele nebo při deportaci.