Udílení Ceny evropského občana 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Diplomy pro oceněné  

"Evropa prochází velmi těžkým obdobím. Někdy se zdá, že se nám rozpadá před očima. Přesto nám Evropané prokazují, že její hodnoty jsou stále živé,“ přivítala dnes místopředsedkyně Parlamentu Sylvie Guillaume vítěze Ceny evropského občana. Slavnostní předávání cen se konalo v Bruselu 12. října.

Letos bylo vybráno celkem 50 jednotlivců nebo organizací z 26 zemí. Za Českou republiku byly vybrány zakladatelka projektu Czechitas paní Dita Přikrylová a humanitární organizace ADRA CZ.

Čeští laureáti

Paní Dita Přikrylová byla oceněna za zajímavé a inovativní aktivity v oblasti rovných příležitostí v zaměstnávání mužů a žen. Její projekt Czechitas aktivně napomáhá ženám otevřít dveře pro podnikání a práci v oblasti infomačních technologií. Druhým laureátem je nevládní humanitární organizace ADRA, u které porota ocenila zejména její schopnost reagovat při mimořádných událostech, stejně jako její dlouhodobé rozvojové projekty, konkrétně v souvislosti s její aktuální činností na Ukrajině.


Podpora občanské angažovanosti

„Ať už jste například aktivistka za ochranu lidských práv nebo obyčejný pekař, který prokázal velkorysost vůči uprchlíkům, Parlament vám chce touto cenou poděkovat za vaši občanskou angažovanost a podpořit vás v ní,“ uvedla místopředsedkyně Parlamentu Guillaume, která zároveň předsedá porotě Ceny evropského občana.

Letošní vítězové  

Evropský parlament uděluje Cenu evropského občana od roku 2008 jako uznání přínosu jednotlivců a organizací k evropské integraci a na podporu většího vzájemného porozumění napříč EU.

Právo předkládat návrhy kandidátů mají pouze poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může každý rok předložit jeden návrh. Letošní seznam najdete zde.

Sylvie Guillaume ocenila přínos vítězů pro budování porozumění mezi Evropany  
Ocenění za příspěvek k evropské integraci a podporu většího vzájemného porozumění mezi Evropany