Jak zpřístupnit informace veřejných institucí lidem s postižením 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Na internetu vyhledáváme stále více informací a nacházíme texty, fotky, videa a odkazy. Jak ale po webu brouzdají nevidomí? Pro 80 milionů Evropanů je potřeba převést text na audio nebo do speciální čtečky s Braillovým písmem a obrazy popsat slovy, jinak je vyčleníme ze společnosti, která se čím dál tím víc digitalizuje. Parlamentní zpravodajka návrhu, česká poslankyně Dita Charanzová, proto žádá, aby web stránky i mobilní aplikace veřejné správy byly přístupné postiženým.

Ve středu 26.října podpořilo plénum směrnici, která dává členským státům za úkol, aby nevidomým, neslyšícím a nedoslýchavým lidem usnadnili přístup k internetovým stránkám a mobilním aplikacím veřejné správy, soudů, policie, nebo státních nemocnic, univerzit a knihoven.

Už dnes existuje celá řada technických řešení, která lidem s postižením pomáhají v přístupu na webové stránky. Mohou to být zvláštní lupy a čtečky pro nevidomé nebo nástroje umožňující ovládání stránek bez myši pro lidi s omezením pohybu. Prvním předpokladem jejich fungování ale je, že dané weby splňují požadavky na přístupnost: K obrázkům musí být příslušná textová popiska, k videím zase titulky a tak podobně.

Zpřístupnit výhody digitalizace všem

V době, kdy se náš život digitalizuje a s ním i veřejné služby, je podle zpravodajky Dity Charanzové, české poslankyně z liberální skupiny, nepřijatelné, aby se po občanech například chtělo, aby podávali daňové přiznání online a přitom formuláře finančního úřadu nebyly přístupné nevidomým.

Poslanci a členské státy našli nad návrhem směrnice shodu, Parlament své stanovisko stvrdil hlasováním ve středu 26.10. v poledne.

Více se dozvíte v našem videu.