Azyl a migrace v EU: fakta a čísla 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Příliv migrantů, který Evropa zaznamenala v letech 2015 - 2016 opadnul. Jak se od té doby vyvíjí počet uprchlíků a žádostí o azyl zjistíte v naší infografice.

Příchod více než jednoho milionu lidí žádajících o azyl v EU během roku 2015 byl nápor na evropský azylový systém, který odhalil jeho zásadní nedostatky. Parlament od té doby připravil návrhy, jak současný systém reformovat a vytvořit spravedlivější a efektivnější azylovou politiku EU.


Shrnujeme relevantní údaje o migraci v Evropě, kdo jsou migranti, co dělá EU, aby se s touto situací vyrovnala, a jaké to má finanční důsledky.


Definice: Kdo je uprchlík a kdo žadatel o azyl


Žadatelé o azyl
jsou lidé přicházející do jiné země, kde formálně podají žádost o právní i materiální pomoc a mezinárodní ochranu, protože jsou ve své zemi původu pronásledováni. Odůvodněnost své žádosti musí žadatel prokázat.


Uprchlíci
jsou lidé, jejichž žádost o azyl byla uznána, protože se ve své zemi původu oprávněně obávají pronásledování na základě rasy, náboženství, národnosti, politického přesvědčení nebo příslušnosti k určité sociální skupině. Na úrovni EU jsou směrnicí stanoveny normy pro přidělování mezinárodní ochrany a statusu uprchlíka.


Lidé prchající ze třetích zemí musí v tuto chvíli požádat o azyl v první zemi EU, do které vstoupí. Tím se stávají žadateli o azyl. Právní postavení uprchlíka nebo jinou formu mezinárodní ochrany obdrží až poté, kdy je jejich žádost pozitivně vyhodnocena národními orgány země, kde o azyl požádali.

Přečtěte si více o důvodech, proč lidé opouštějí své domovy


Rozhodnutí o azylu v EU


V roce 2019 požádalo o azyl v zemích EU plus Norsku a Švýcarsku 714 200 osob. To je o 13 % víc oproti roku 2018, kdy bylo registrováno 634 700 žádostí. V předchozích letech vypadala situace následovně: v roce 2017 728 470 žádostí, v roce 2016 1,3 milionů žádostí.

Úřady v členských státech v roce 2019 přiznaly status uprchlíka 295 800 lidem - oproti 333 400 v roce 2018. Zhruba každý třetí uznaný uprchlík byl ze Sýrie (27 %) a další dvě nejčasteji zastoupené země původu byly Afghánistán (14 %) a Venezuela (13 %). Počet uprchlíků právě z Venezuely v roce 2019 vzrostl čtyřicetinásobně - oproti roku 2018. Syřanů dostalo v EU mezinárodní ochranu celkem přesně 78 600, z toho skoro 71 % v Německu.


Situace ve Středomoří


Evropská pohraniční a pobřežní stráž shromažďuje od vnitrostátních orgánů údaje o nezákonném překračování vnějších hranic Unie. V letech 2015 a 2016 zaznamenala více než 2,3 milionu nelegálních překročení hranic. V roce 2019 jejich počet spadl na 141 846. To je nejmenší číslo od roku 2013.


To ovšem neznamená, že do EU nelegálně prošlo za poslední čtyři roky dva a půl milionů migrantů, protože jedna osoba může překročit hranice vícekrát. Přesto to ale vypovídá o velkém tlaku, kterému jsou členské státy vystaveny.


V roce 2019 bylo na hranicích EU zastaveno 735 835 osob, kterým byl znemožněn vstup.


V prvním pololetí roku 2020 je počet těch, kdo se vydali na riskantní plavbu přes Středozemní moře, 23 288. 248 z nich se při tom utopilo.


V roce 2019 se do Evropy touto cestou dostalo bezmála 30 000 lidí. V roce 2015 to pro srovnání bylo více než milion migrantů přes Středozemí. Tomu odpovídá nižší počet mrtvých nebo pohřešovaných: v roce 2019 jich bylo 1 319 zatímco o rok předtím 2 271.

Nelegální přistěhovalci v EU


V roce 2015 bylo těch, kdo na území EU pobývali nelegálně, 2,2 milionů. V roce 2019 se tento počet snížil na něco málo přes 650 000. „Nelegálně se zdržovat“ může znamenat, že se daný člověk náležitě nepřihlásil daným úřadům nebo opustil členský stát, který byl zodpovědný za vyřizování jeho žádosti o azyl. Sám o sobě ale nelegální pobyt v EU nepředstavuje důvod, aby mohli být přistěhovalci vyhoštěni.


Veřejné mínění v Evropě


Skoro tři ze čtyř Evropanů (72%) si podle průzkumu Eurobarometr z května 2018 přeje, aby EU pro zvládnutí situace dělala více. Z dalšího Eurobarometru publikovaného v červnu 2019 vyplývá, že asi třetina Evropanů v květnových volbách do Evropského parlamentu volila s ohledem na migraci. Nejnovější průzkum nicméně zaznamenal pokles důležitosti tohoto tématu. Po hospodářství, klimatických změnách, lidských právech, demokracii a budoucnosti Evropy vyšlo téma migraece jako páté voličsky nejdůležitější.

Řízení migrace je dlouhodobou prioritou EU a v poslední době bylo přijato několik opatření k zvládnutí krize a zlepšení azylového systému.


Migrace a rozpočet


Evropská unie v posledních letech výrazně navýšila prostředky pro zvládání migrace, azylu a integrace uprchlíků. Parlament požaduje další peníze v probíhajích jednáních o dlouhodobém rozpočtu, který bude platit po roce 2020.


Celosvětové srovnání

V roce 2018 dosáhl počet lidí prchajících na celém světě před pronásledováním, konfllikty a násilím rekordních 79,5 milionu. Polovinu z nich tvoří děti.

Mezi země, kde je toho času nejvíc uprchlíků, se řadí Turecko, Kolumbie, Pákistán, Uganda a Německo. A z celosvětové perspektivy ještě toto srovnání: v bohatých rozvinutých zemích je pouze 15 % všech uprchlíků.


V infografice nad tímto článkem si prohlédněte poslední údaje Eurostatu o počtu žádostí o azyl v EU a také údaje UNHCR o počtu uprchlíků v jednotlivých evropských zemích.


Souvislosti k migraci: proč lidé opouštějí své domovy?