Podpořit ženy v oboru informačních technologií (infografika) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Větší zastoupení žen v digitálním světě by mimo jiné pomohlo přemostit rozdíly v odměňování mužů a žen.

Kdo bude programovat roboty budoucnosti? Kliknutím zobrazíte celou infografiku  

Rychlý rozvoj digitálních technologií může ženám a dívkám otevřít nové příležitosti, nové možnosti komunikace a nové role ve společnosti. Technologie mají potenciál být účinným nástrojem pro dosažení rovnosti žen a mužů. Digitální sektor nabízí vysoce kvalifikovaná pracovní místa, která bývají dobře placená. Pokud se ho podaří plně otevřít oběma polovinám populace, může to pomoci odstranit přetrvávající rozdíly v odměňování žen a mužů. Ostatně v České republice je rozdíl v odměňování žen a mužů skoro 22 procent, což je v celoevropském srovnání druhý nejhorší výsledek.


Význam ICT statisticky


Informační a komunikační technologie (ICT) se rychle rozvíjejí a každoročně přispívají k vytvoření 120 000 nových pracovních míst v EU. Odvětví ICT představovalo 4,2 % hrubého domácího produktu EU v roce 2014. Zároveň se ale očekává, že do roku 2020 bude v EU chybět 900 000 kvalifikovaných pracovníků v oblasti ICT.

Toho času jsou ženy v odvětví nových technologií nedostatečně zastoupeny. Dívky si málokdy vybírají studium v těchto oborech a na trhu práce jich je v ICT velmi málo.

Z přibližně 1,4 milionu lidí v EU, kteří se v roce 2015 rozhodli studovat v oborech informačních a komunikačních technologií, představovaly dívky pouze 17,2%. Z téměř 8,2 milionu ICT specialistů v EU v roce 2016 představovaly ženy pouze 16,7%.

Ve srovnání s ostatními odvětvími, kde průměr činí 45%, zaujímají ženy pouze 19% manažerských pozic v oboru nových technologií.

Podíl Češek v ICT v celounijním srovnání  

Jak přivést ženy do digitálního odvětví


U příležitosti letošního mezinárodního dne žen se poslanci zaměřili mimo jiné právě na otázku jak posílit postavení žen v odvětví ICT.

„Chceme, aby v Evropské unii každý spoluvytvářel naši realitu a formoval společnost a proto je důležité přivést ženy do digitálního odvětví,“ zdůrazňuje německá poslankyně za Zelené Terry Reintke, autorka zprávy Evropského parlamentu o rovnosti pohlaví a podpory žen v digitální éře.

Rozhovor Facebook Live na stránce Evropského parlamentu jsme s poslankyní Reintke k tématu vedli 7.3.2018.

V Evropské unii již probíhají iniciativy, jejichž cílem je podporovat a povzbuzovat dívky a ženy, aby se zapojily do kariéry v oblasti nových technologií, mimo jiné Evropský týden kódování - EU Code Week, Koalice pro digitální dovednosti a zaměstnanost - Grand Coalition for Digital Jobs, Evropská síť webových podnikatelských sítí žen - European Network of Women Web Entrepreneurs Hubs, Startovní klub Europe Leaders - the Startup Europe Leaders Club, Evropské ceny digitálních dovedností - European Digital Skills Awards, Evropská cena pro ženy inovátorky - EU Prize for Women Innovators.