Skleníkové plyny: emise podle zemí a odvětví (infografika) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Jak hodně jednotlivé země a hospodářská odvětví znečišťují ovzduší.

Skleníkové plyny - co přesně vypouštíme do ovzduší?  

Emise urychlují změny klimatu. Shrnujeme jaké země a činnosti mají na svědomí nejhorší znečišťování.


Skleníkové plyny: kolik je čeho


Jak vyplývá ze zobrazení výše, největší zastoupení mezi zplodinami má CO2. Vzniká z mnoha běžných lidských činností. Další plyny, které se podílejí na skleníkovém efektu, jsou sice vypuštěny v mnohem menším množství, ale jejich efekt ve smyslu zadržování tepla je mnohem větší než u CO2. Jedná se například o oxid dusný nebo metan.


Snižování emisí - cíle a opatření EU - čtěte více

Emise podle sektorů hospodářství  

Skleníkové plyny podle odvětví


Podle páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu o klimatických změnách IPCC je skoro jisté, že lidská činnost v posledních padesáti letech zapříčinila ohřívání planety. Děje se tak mimo jiné v důsledku spalování uhlí, plynu a nafty, zemědělské činnosti nebo kvůli odlesňování.


Která odvětví se na emisích skleníkových plynů podílela v EU (v roce 2017) nejvíc, ukazuje diagram výše.
Energetika má na svědomí čtyři pětiny skleníkových plynů a z nich třetinu vytváří doprava. Zemědělství a průmyslová výroba jsou na tom podobně, kolem 8% emisí a zpracovávání odpadu vypouští 2, 75 % skleníkových plynů.

Která země EU nejvíc znečišťuje skleníkovými plyny?  

Emise: Jak je na tom EU vůči zbytku světa?


Evropská unie je po Číně a USA třetím největším původcem znečištění skleníkovými plyny. Předčí nás ještě Čína a USA. Česko je mezi zeměmi EU osmé nejvíc znečišťující. Detailní srovnání podílu jednotlivých zemí osmadvacítky vyplývá z infografiky ↑.

Skleníkové plyny se ovšem nedrží jenom nad zeměmi, které je vypouštějí, znečištění má celosvětový dosah. Nekteré typy plynů navíc zůstávají v atmosféře i tisíce let.

Co jsou skleníkové plyny 
  • Skleníkové plyny působí v atmosféře podobně jako sklo ve skleníku: absorbují sluneční energii a teplo vyzařované ze zemského povrchu. Zachycují je v naší atmosféře a znemožňují, aby se tato energie a teplo uvolnily do vesmíru. 
  • Tento proces je hlavním důvodem skleníkového efektu, který je ve své přirozené formě prospěšný, protože udržuje Zemi teplejší a díky tomu umožňuje existenci života na Zemi. 
  • V atmosféře je mnoho skleníkových plynů přirozeně. Problém je v tom, že lidská činnost jich přidává obrovské množství. Tím se neúměrně zvyšuje skleníkový efekt, který přispívá ke globálnímu oteplování.