Nakládání s odpadem v EU: fakta a čísla (infografika) 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Nakládání s odpadem v EU  

Znovu využít, recyklovat, kompostovat, spálit nebo skládkovat: způsobů, jak se vypořádat s komunálním odpadem, je několik. Země EU se v tom značně liší. Přehledně v naší infografice.

Podíl na tvorbě odpadu podle sektorů  

Ročně vznikne v EU 2,5 miliard tun odpadu, a ačkoliv odpad komunální na tom má podíl z jedné desetiny, je velice viditelný. Háček s komunálním odpadem je v tom, že má různé zdroje (zejména domácnosti), stojí za ním různé chování spotřebitelů a má velmi pestrou skladbu. Hledat jednu odpověď na to, jak jeho objem snížit, není snadné.

V oblasti recyklace, odpadu z obalů a skládkování stanovila EU v roce 2018 nové ambiciózní cíle. Skrze tato nová pravidla chce podpořit přechod k udržitelnějšímu modelu známému jako oběhové hospodářství. Mezi zpravodaji podílejícími se na stanovisku EP k určitým návrhům z balíčku byli tehdejší čeští europoslanci Pavel Telička a Miroslav Poche.

V březnu 2020 Evropská komise představila akční plán pro oběhové hospodářství, jehož cílem je lépe řídit zdroje a tím omezit plýtvání. V únoru 2021 o tomto plánu hlasoval Parlament. Poslanci požadují další opatření, aby se EU mohla stát do roku 2050 uhlíkově neutrální, ekologicky udržitelnou a netoxickou plně oběhovou ekonomikou. Součástí by měla být také přísnější pravidla pro recyklaci a závazné cíle pro rok 2030 pro používání a spotřebu materiálů.

Poslanci také vyzvali členské státy, aby zvýšily kvalitní recyklaci, upustily od skládkování a minimalizovaly spalování.

Kde vzniká kolik odpadu


V celoevropském průměru se horu komunálního odpadu daří pomalu zmenšovat. Mezi lety 2005 a 2018 se jeho objem přepočítaný na hlavu snížil. Bohužel to ale neplatí ve všech zemích. Například v Česku stejně jako v Dánsku, Německu, Řecku a na Maltě se v daném období objem komunálního odpadu na obyvatele zvýšil a snížil se v Bulharsku, Španělsku, Maďarsku, Rumunsku a Nizozemsku.

V absolutních hodnotách v přepočtu na obyvatele si Česko tak špatně ale nevede. Společně s Maďarskem, Polskem a Rumunskem platíme za země s nejnižší produkcí odpadu, nejvyšší je v Dánsku, na Maltě, Kypru a v Německu.


Lidé v bohatších státech obecně produkují více odpadu, někde mají na vysokých hodnotách velký podíl turisté (například na Kypru a na Maltě).


 

Kde končí komunální odpad v zemích EU  

Nakládání s odpadem


Jak již bylo řečeno, způsobů, co s odpadem dělat, je několik. Ne všechny jsou ale stejně rozumné z hlediska našeho životního prostředí. Nejlepší je se vytvoření odpadu úplně vyhnout, a proto je v unijní hierarchii nakládání s odpadem kladen důraz na prevenci a znovuvyužití. Další v žebříčku je recyklování nebo kompostování. Pak následuje spalování, kdy se z odpadu získá energie, a na úplném konci vhodných způsobů je skládkování. Je to pro přírodu i lidské zdraví ta nejméně zdravá varianta, ale jedna z nejlevnějších.

 

Polovina komunálního odpadu končí v ČR na skládkách


Recyklovat nebo kompostovat se v EU podle statistik z roku 2017 daří 46 % komunálního odpadu. I zde je ale skóre jednotlivých unijních zemí velmi různorodé. V severských státech hraje prim spalování a recyklace, skoro vůbec se tam neskládkuje.

 

Skládkování je stále populární ve východních a jižních zemích Evropy: ve 10 státech EU končí na skládkách polovina nebo více komunálního odpadu. Na Maltě, Kypru a v Řecku je to až 80 %, v Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku a Slovensku více než 60 % a polovina nebo více komunálního odpadu končí na skládkách i ve Španělsku a Portugalsku.

Spalování využívají i další země, které pak na skládky posílají maximálně třetinu jejich odpadu. Jedná se o Litvu, Lotyšsko, Irsko, Itálii, Francii, Estonsko, Slovinsko a Lucembursko. Kromě Lotyšska a Estonska zmíněné země také recyklují více než 40 % odpadu z domácností. 

V období 2006 - 2017 bylo skládkování zásadně sníženo na Slovinsku (69 %), v Litvě (65 %), Lotyšsku (64 %), Estonsku (60 %) a ve Finsku (57 %).


Unijními šampiony v recyklaci jsou Německo a Rakousko.