Nakládání s odpadem v EU: fakta a čísla (infografika) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Znovu využít, recyklovat, kompostovat, spálit nebo skládkovat: způsobů, jak se vypořádat s komunálním odpadem, je několik. Země EU se v tom značně liší. Přehledně v naší infografice.

Podíl na tvorbě odpadu podle sektorů  

Ročně vznikne v EU 2,5 miliard tun odpadu, a ačkoliv odpad komunální na tom má podíl jenom z jedné desetiny, je velice viditelný. Háček s komunálním odpadem je v tom, že má různé zdroje (zejména domácnosti), stojí za ním různé chování spotřebitelů a má velmi pestrou skladbu. Hledat jednu odpověď na to, jak jeho objem snížit, není snadné.

Na plenárce 18. dubna 2018 přijal Parlament aktualizaci stávajících pravidel nakládání s odpady, jejichž součástí jsou nové závazky a cíle pro recyklování, obaly a skládkování. Mezi zpravodaji podílejícími se na stanovisku EP k určitým návrhům z balíčku „oběhové hospodářství“ byli též čeští poslanci Pavel Telička a Miroslav Poche.

Kde vzniká kolik odpadu


V celoevropském průměru se horu komunálního odpadu daří pomalu zmenšovat. Mezi lety 2005 a 2016 se jeho objem přepočítaný na hlavu snížil o sedm procent. Bohužel to ale neplatí ve všech zemích. Například v Česku stejně jako v Dánsku, Německu, Řecku a na Maltě se v daném období objem komunálního odpadu na obyvatele zvýšil. Přesto vzniká v Česku v absolutních hodnotách na jednu osobu komunálního odpadu relativně málo.


Lidé v bohatších státech obecně produkují více odpadu, někde mají na vysokých hodnotách velký podíl turisté (například na Kypru a na Maltě).

 

Kde končí komunální odpad v zemích EU  

Nakládání s odpadem


Jak již bylo řečeno, způsobů, co s odpadem dělat, je několik. Ne všechny jsou ale stejně rozumné z hlediska našeho životního prostředí. Nejlepší je se vytvoření odpadu úplně vyhnout, a proto je v unijní hierarchii nakládání s odpadem kladen důraz na prevenci a znovuvyužití. Další v žebříčku je recyklování nebo kompostování. Pak následuje spalování, kdy se z odpadu získá energie, a na úplném konci vhodných způsobů je skládkování. Je to pro přírodu i lidské zdraví ta nejméně zdravá varianta, ale jedna z nejlevnějších.

 

Polovina komunálního odpadu končí v ČR na skládkách


Recyklovat nebo kompostovat se v EU podle statistik daří 47 % komunálního odpadu. I zde je ale skóre jednotlivých unijních zemí velmi různorodé. V severských státech hraje prim spalování a recyklace, skoro vůbec se tam neskládkuje.

 

Skládkování je stále populární ve východních a jižních zemích Evropy: ve dvanácti státech EU končí na skládkách polovina nebo více komunálního odpadu, Česká republika je jedním z nich. V období 2005 - 2016 bylo skládkování omezeno v Estonsku, Finsku, Slovinsku, Velké Británii, Irsku a také Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku.


Unijními šampiony v recyklaci jsou Německo a Rakousko.