Biopotraviny a ekozemědělství v EU (infografika) 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Jak jsou v EU nastavena pravidla pro biopotraviny a jejich produkci  

Ekologická produkce potravin je na vzestupu. Jakými pravidly se musí v EU řídit, jaká je stávající situace a jaké novinky se chystají, zjistíte v této infografice.

Nová celounijní pravidla pro ekologickou výrobu potravin mají být garantem kvality, ochrany životního prostředí a dobrého zacházení se zvířaty. Vztahují se na celý dodavatelský řetězec ekozemědělství.


Obchody s biopotravinami rostou jako houby po dešti, nejsou již jen výsadou velmi omezeného publika, ačkoliv ekologické zemědělství je celkově v EU stále malou částí zemědělské výroby. Víte, co přesně znamená označení biopotravina?

 

Definice ekologického zemědělství

 


Ekologické zemědělství je udržitelný systém respektující životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat a zároveň se vztahuje na dodavatelský řetězec od dodávek surovin, jejich zpracování, skladování, transport, distribuci a maloobchodní prodej.

Zásady ekologického zemědělství  

Pravidla EU pro zemědělskou výrobu


V Unii platí jednotná pravidla díky nařízení o ekologické produkci a označování ekologických výrobků. Ta zaručují vysoké standardy kvality ve všech zemích EU a vztahují se i na dovoz ze třetích zemí. Pokrývají široké spektrum činností od samotného zemědělství přes zpracování až po certifikaci ekopotravin.


Konkrétně to pro zemědělce s ekocertifikací znamená, že nesmí používat chemické pesticidy a umělá hnojiva, ale naopak udržují svou půdu úrodnou díky střídání plodin. Geneticky modifikované organismy jsou zakázány a veterinární antibiotika přísně omezena. Zvířata jsou chována ve volných výbězích a krmena biokrmivem.


Ve výsledku ekologické zemědělství přispívá k udržování biodiverzity, dobré kvality půdy a k zadržování vody v krajině.

Trh s bipotravinami: kdo jich spotřebuje nejvíce?  

Logo biopotravin


Když si koupíte potravinu s bio logem EU, můžete se spolehnout, že odpovídá všem požadavkům Evropské unie na ekologické zemědělství a výrobu potravin. Máte-li v nákupním košíku zpracovanou ekologickou potravinu, musí obsahovat minimálně 95 % složek pocházejících z ekologických surovin. Pokud váš supermarket prodává potraviny s vlastním bio logem, musí respektovat stejná výše popsaná pravidla.


V Česku obdělávají bio farmáři 14 % zemědělských ploch

 

Trh s biopotravinami kontinuálně roste a v současnosti má hodnotu zhruba 37,4 miliard eur. Přesto ale ekologická pole, sady a podobně tvoří jenom 7,5 % celkové zemědělské plochy EU. V Česku to je 14 %. Vzhledem k tomu, že tato kapacita evropského ekologického zemědělství nestačí pokrývat zdejší poptávku, roste objem dovozu biopotravin.

Ekologické zemědělství v EU  

Co přinesou nová pravidla


Hlavní zdokonalení spočívá v zavedení jednoho souboru pravidel platných pro celou EU, tedy v celém odvětví unijní ekologické produkce. Revize zavádí mimo jiné:

 

  • Přísnější kontroly všech zapojených od farmářů, chovatelů, zpracovatelů po prodejce a importéry.
  • Snadnější postupy certifikace pro malé farmáře.
  • Férovější konkurenci: Ze zemí mimo EU se dosud mohly dovážet biopotraviny v případě, že odpovídaly unijním standardům. Z toho ale vzniklo přes 60 různých ekvivalentních norem pro dovážené biopotraviny. Takzvanou zásadu rovnocennosti nově nahradí povinnost dodržovat jeden jediný soubor pravidel. Unijní i mimounijní subjekty tak budou mít stejné podmínky.
  • Přísnější požadavky proti kontaminaci pesticidy. Ekozemědělci budou muset předcházet i náhodné kontaminaci například z vedlejšího konvenčního pole.
  • Možnost vzniku kombinovaných farem, které se budou věnovat jak konvenčnímu tak ekologickému zemědělství ale za podmínky, že obě výroby budou jednoznačně oddělené.
  • Zlepšení dodávek biologických osiv a zvířat z bio plemen včetně vytvoření databází jejich dostupnosti v každém členském státě.

 

Další detaily novinek přehledně v podkladu Evropské komise.


Plénum Evropského parlamentu přijalo nová pravidla v dubnu 2018. V říjnu 2020 Parlament schválil, že pravidla vstoupí v platnost až 1. ledna 2022, tedy s ročním odkladem, aby zemědělci a vnitrostátní orgány zasažené dopady krize Covid-19 měli více času na přizpůsobení.


Čtěte také: Opatření EU pro zdraví obyvatel