Nová pravidla proti emisním podvodům: bezpečnější a čistší auta (video) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Nová pravidla zavádějí důkladnější kontrolu automobilového průmyslu, přísnější požadavky na emisní testy a velké pokuty.

Nové nařízení upravuje postup schvalování nových automobilů v EU a jejich následných kontrol. Jasněji definuje povinnosti jak vnitrostátních orgánů zodpovědných za schvalování, tak stanic technické a emisní kontroly a také orgánů dozoru nad trhem. Je potřeba posílit jejich nezávislost a zabránit střetu zájmů. Cílem této aktualizace nařízení z roku 2007 je zajistit jednotné a účinné uplatňování daných předpisů v celé Unii.

Detaily v tiskové zprávě z hlasování pléna 19.4.2018.

Pravidla proti podvodům s emisními testy automobilů začnou platit od 1. září 2020.

Co novým zákonům předcházelo


Když se na podzim 2015 provalil skandál dieselgate, ukázalo se, že automobilka Volkswagen i další výrobci zřejmě montovali do svých aut software, který fungoval jako „odpojovací zařízení“. Smyslem bylo obalamutit testy měření emisí. Software moment testování rozpoznal a dočasně převedl motor do nižšího výkonu, čímž snížil výfukové plyny a zplodiny. Stejný motor pak ale ve skutečném provozu na silnici vypouštěl i čtyřikrát víc zplodin.

Toto odpojování bylo veřejným tajemstvím již před vypuknutím aféry a podobná zařízení byla proto zakázána, ale orgány, které byly zodpovědné za kontrolu - ať už na národní nebo evropské úrovni - ji zanedbaly a podezřeními se nezabývaly.


Vyšetřování v Parlamentu


Většina států Evropské unie a také Evropská komise selhaly, když měly zakročit proti výrobcům aut podvádějícím emisní testy. To je jeden ze závěrů parlamentního výboru, který vyšetřoval skandál s měřením emisí. Zpráva plynoucí z víc než roční práce byla schválena plénem 4.4.2017 a poslanci v ní formulují několik doporučení, jak zajistit, aby naše auta byla ekologická nejenom při měřených testech, ale i v reálném provozu.

„Uplatňování evropských norem bylo velmi, velmi slabé. Členské státy se víc staraly o zájmy národních automobilek než zdraví svých občanů a čistotu ovzduší,“ shrnuje Gerben-Jan Gerbrandy, který byl v Evropském parlamentu zodpovědný za zprávu z vyšetřování.

Poslanci navrhli, aby se testy prováděly v různých podmínkách skutečného provozu. Podvody by měly dále pomoct odhalit náhodné nehlášené kontroly. Poslanci chtějí posílit dohled EU nad automobilovým průmyslem a jasněji definovat odpovědnost i kontrolní mechanismy. Výrobci by dále měli poškozené zákazníky odškodnit.