Změny klimatu v Evropě: fakta a čísla 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Jaké jsou dopady klimatických změn v Evropě? Regionální dopady, hlavní znečišťovatelé, redukce skleníkových plynů a další statistiky shrnujeme v tomto článku.

Jak se projevují změny klimatu ©AP Images/European Union 2018 - EP  

Změna klimatu je celosvětový problém, ale jak se konkrétně projevuje v Evropě? Následující fakta a čísla vysvětlují příčiny, důsledky a vývoj.


Největší evropští znečišťovatelé

 

Evropská unie je třetím největším emitentem skleníkových plynů na světě. Horší znečištění způsobují už jenom Čína a Spojené státy americké, za námi je Indie, Rusko a Japonsko (podle dat z roku 2015).

 

Jak jsou na tom jednotlivé státy v Evropské unii? Mezi šest největších producentů skleníkových plynů v roce 2017 patřilo Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Polsko a Španělsko. Česká republika byla na osmém místě.

 

Nejvíce emisí (80,7 %) pocházelo v roce 2017 z výroby elektřiny zatímco například ze zemědělství to bylo 8,72 % a průmysl vyprodukoval 7,82 % z celkově naměřených emisí.

 

Více dat o skleníkových plynech v jednotlivých zemích a sektorech EU najdete v naší infografice.

 

Snižování emisí v EU

 

Evropská unie si v roce 2008 dala za cíl snížení emisí o 20 % v porovnání s rokem 1990. Prozatím v tom máme dobré výsledky, protože v roce 2015 unijní země vypouštěly o 22 % méně skleníkových plynů oproti hodnotám z roku 1990.

 

V roce 2014 si EU stanovila nový cíl - snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 40 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Evropská agentura pro životní prostředí ale dle hodnot z roku 2017 uvádí, že předpokládané snížení nepovede k naplnění tohoto cíle. Odhaduje do roku 2030 pokles přibližně o 30 %.

 

Jaký je pokrok EU v dosažení cílů na snížení emisí pro rok 2020 - infografika

 

Dopady změn klimatu na Evropu

 

Měnící se klima a jeho efekty už dnes můžeme pozorovat ve všech koutech Evropy. V závislosti na regionu jsou jeho projevy různé. Může například vést ke ztrátě biologické rozmanitosti, lesním požárům, snížení výnosů plodin a vyšším teplotám. Vlny veder mohou mít za přímý důsledek vyšší úmrtnost lidí.


Podrobnosti o dopadech změn klimatu v jednotlivých částech Evropy viz v této infografice.