Jak se Evropě daří snižovat emise CO2 (infografika) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Zmírnění změn klimatu je pro Evropu priorita a země EU chtějí proto snížit emise skleníkových plynů. Jak daleko jsme od cílů stanovených do roku 2020?

Kolik emisí CO2 má EU na svědomí a jaké jsou další prognózy  

V roce 2016 představila Evropská komise soubor návrhů na podporu čisté energie, jejichž cílem je bojovat proti změnám klimatu, snížit závislost EU na dovozu fosilních paliv a pomoct domácnostem vytvářet vlastní zelenou energii.


Tento legislativní balíček se skládá ze tří návrhů, které se týkají obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a kontrolních mechanismů. V červnu 2018 vyjednavači Parlamentu a Rady (členských států) dospěli k dohodě o konečné verzi těchto pravidel.


Obnovitelné zdroje


Podíl spotřebované energie z obnovitelných zdrojů se v posledních letech téměř zdvojnásobil z 8,5 % v roce 2004 na 16,7 % v roce 2015. EU má tedy dobré vyhlídky, že zvládne naplnit cíle pro rok 2020, kdy má být podíl obnovitelných zdrojů 20 %.


V roce 2014 se členské státy EU rozhodly zvýšit podíl na 27 % do roku 2030, ale podle dohodnutého kompromisu poslanců s členskými státy by to mělo být nejméně 32 %. Schválili také právo jednotlivců vyrábět, uchovávat a spotřebovávat vlastní energie z obnovitelných zdrojů, aniž by museli odvádět poplatky nebo daně.


Zjistěte víc o podílu obnovitelné energie v jednotlivých zemích EU.


Energetická účinnost


Kromě snížení emisí CO2 by zlepšení energetické účinnosti mohlo snížit také účet za dovoz energie, který každoročně v EU činí 350 miliard eur. To je důvod, proč poslanci odsouhlasili stanovení závazného cíle pro celou EU, aby do roku 2030 klesla spotřeba energie o 32,5 %.


Velký prostor pro zlepšení je v ohřívání a ochlazování budov. To spolkne 40 % energie spotřebované v EU a zhruba tři čtvrtiny budov nejsou energeticky efektivní.


V dubnu 2018 se vyjednavači z Parlamentu, Rady a Komise shodli na přípravě dlouhodobých plánů na podporu renovací obytných a nebytových budov. Nejpozději v roce 2050 by budovy v EU měly být energeticky neutrální a neměly by produkovat skoro žádné skleníkové plyny.


Minulý rok navíc Parlament zjednodušil energetické štítky na domácích spotřebičích. Díky tomu mohou zákazníci snadněji porovnat energetickou účinnost lamp, televizí nebo například vysavačů.

Přečtěte si, co tato nová pravidla změní


Kontrolní mechanismus


Poslanci a členské státy se také dohodli na takzvané správě energetické unie. Jedná se o kontrolní mechanismus k monitorování postupu energetických a klimatických cílů pro rok 2030 a o nástroje spolupráce k vyplnění mezer v případě, že některý členský stát zaostává.


Aby mohla pravidla vstoupit v platnost, budou nyní návrhy dohodnuté mezi EP a Radou potřebovat schválení celého parlamentu (očekává se na plenárním zasedání v říjnu) a následně ještě stvrzení Radou.


Nové články k tématu můžete pravidelně najít zde.

 

Zjistěte více o změně klimatu
Snižování emise CO2: cíle a opatření EU
Infografika: emise skleníkových plynů podle zemí a odvětví
Infografika: časová osa jednání o ochraně klimatu


Jak sdílet usílí ve snižování emisí CO2