Jak se Evropě daří snižovat emise CO2 (infografika) 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Zmírnění změn klimatu je pro Evropu priorita a země EU chtějí proto snížit emise skleníkových plynů. Jak daleko jsme od cílů stanovených do roku 2020?

Kolik emisí CO2 má EU na svědomí a jaké jsou další prognózy  

V roce 2016 představila Evropská komise soubor návrhů na podporu čisté energie, jejichž cílem je bojovat proti změnám klimatu, snížit závislost EU na dovozu fosilních paliv a pomoct domácnostem vytvářet vlastní zelenou energii.


Tento legislativní balíček se skládá ze tří návrhů, které se týkají obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a kontrolních mechanismů. V červnu 2018 vyjednavači Parlamentu a Rady (členských států) dospěli k dohodě o konečné verzi těchto pravidel.

 

Obnovitelné zdroje


Podíl spotřebované energie z obnovitelných zdrojů se v posledních letech téměř zdvojnásobil z 8,5 % v roce 2004 na 16,7 % v roce 2015. EU má tedy dobré vyhlídky, že zvládne naplnit cíle pro rok 2020, kdy má být podíl obnovitelných zdrojů 20 %.


Do roku 2018 se vypouštěné emise v EU ve srovnání s rokem 1990 snížily o 23,2 %. To značí, že Unie je na dobré cestě k dosažení cílů, které si vytyčila. Přesto poslední odhady ukazují, že snížení do roku 2030 bude jen o zhruba 30 %. Cíl, stanovený v roce 2008 přitom mířil na 40 %. Parlament má ještě vyšší ambice - a chce snížení rovnou o 55 %.


V listopadu 2019 Parlament vyhlásil klimatickou nouzi. Komisi vyzval k tomu, aby všechny své další návrhy předkládala tak, aby směřovaly k dosažení vytyčeného limitu globálního oteplování - ten by se měl držet pod 1,5 stupněm Celsia.


Jako odpověď na všechny tyto požadavky Komise představila Zelenou dohodu pro Evropu. Právě ta by měla Evropu do roku 2050 dovést ke klimatické neutralitě.

Zjistěte víc o podílu obnovitelné energie v jednotlivých zemích EU.


Energetická účinnost


Kromě snížení emisí CO2 by zlepšení energetické účinnosti mohlo snížit také účet za dovoz energie, který každoročně v EU činí 350 miliard eur. To je důvod, proč poslanci odsouhlasili stanovení závazného cíle pro celou EU, aby do roku 2030 klesla spotřeba energie o 32,5 %.


Velký prostor pro zlepšení je v ohřívání a ochlazování budov. To spolkne 40 % energie spotřebované v EU a zhruba tři čtvrtiny budov nejsou energeticky efektivní.


V dubnu 2018 se vyjednavači z Parlamentu, Rady a Komise shodli na přípravě dlouhodobých plánů na podporu renovací obytných a nebytových budov. Nejpozději v roce 2050 by budovy v EU měly být energeticky neutrální a neměly by produkovat skoro žádné skleníkové plyny.


Parlament navíc zjednodušil energetické štítky na domácích spotřebičích. Díky tomu mohou zákazníci snadněji porovnat energetickou účinnost lamp, televizí nebo například vysavačů.

Přečtěte si, co tato nová pravidla změní

 

Kontrolní mechanismus


Poslanci a členské státy se také dohodli na takzvané správě energetické unie. Jedná se o kontrolní mechanismus k monitorování postupu energetických a klimatických cílů pro rok 2030 a o nástroje spolupráce k vyplnění mezer v případě, že některý členský stát zaostává.


Aby mohla pravidla vstoupit v platnost, budou nyní návrhy dohodnuté mezi EP a Radou potřebovat schválení celého parlamentu (očekává se na plenárním zasedání v říjnu) a následně ještě stvrzení Radou.


Nové články k tématu můžete pravidelně najít zde.


Více o změně klimatu:

Jak sdílet usílí ve snižování emisí CO2