Nová pravidla mají pomoct sladit pracovní a rodinný život rodičů 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Otcovská dovolená jako podpora pro zapojení žen na pracovním trhu? Parlament za tím stojí. Shrnujeme schválená pravidla, která mají usnadnit pracovní a soukromý život rodičů.

Pracující rodiče nebo pečovatelé stojí mnohdy před volbou, čemu dají přednost: osobním nebo profesním potřebám. Aby bylo obojí slučitelné, je nutné přizpůsobit pracovní podmínky a umožnit lidem čerpat odpovídající volno.

Z toho vychází směrnice schválená Parlamentem 4. dubna 2019. Má za cíl přispět k rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, podpořit čerpání otcovské dovolené a zajistit rovné příležitosti pro muže i ženy. Jde tak o další z kroků směrem k sociální Evropě.

Hledání rovnováhy a podpora rovnosti mužů a žen


Jak popisují statistiky, 66,5 % žen mělo v roce 2017 zaměstnání. Je to výrazně méně než muži (78 %), a ženy navíc oproti mužům častěji pracují na částečný úvazek kvůli péči o děti nebo blízké. To se v důsledcích projevuje negativně na jejich ekonomické situaci, jelikož kvůli častějším přerušení kariéry vznikají rozdíly v odměňování. Během pracovního života se nahromadí a projeví se v rozdílech ve výši důchodů žen a mužů (v EU v průměru 40 %) a vedou u žen ve stáří k vyššímu riziku chudoby a sociálního vyloučení.

Jak zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem  

Co nová směrnice přináší?


  • Právo na alespoň deset dní dovolené po narození či adopci dítěte pro jeho otce nebo jiného druhého rodiče. Dovolená by měla být placená alespoň ve stejné výši jako nemocenská.

  • Právo pro každého z rodičů vybrat si do deseti let věku dítěte minimálně čtyři měsíce rodičovské dovolené, z nichž jsou dva měsíce nepřenosné a placené. Výši příspěvku během nepřenosného období stanoví členské státy.

  • Právo na pět dní pečovatelské dovolené ročně pro zaměstnance, kteří se starají o vážně nemocné příbuzné či příbuzné závislé na cizí pomoci.

  • Nová pravidla také posilují právo rodičů dětí do osmi let a pečujících požadovat průžné pracovní podmínky (například flexibilní či zkrácenou pracovní dobu).


Další postup

Schválená směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku EU 12.7.2019. Od té doby mají členské státy tři roky na převedení jejích ustanovení do svých vnitrostátních předpisů.

Čtěte také:

Práva pracujících a pracovní podmínky: co Evropa zajišťuje