Jak omezit plastový odpad? Evropa má strategii 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

EU chce omezit plastový odpad. Můžeme toho dosáhnout tím, že budeme více odpadu recyklovat a některé výrobky z mikroplastů nebo plastů na jedno použití budou zakázány.

Plasty jsou levné, odolné a dlouho vydrží. Až příliš dlouho. Záběry z oceánů, kde se vznáší ohromná oblaka plastového odpadu a ničí mořský život, znají dnes už asi všichni. Bohužel má popularita plastů dalekosáhlé dopady na přírodu i naše vlastní zdraví.

V EU se ročně vyprodukuje zhruba 26 milionů tun plastů a jen méně než 30 procent z této masy se sbírá na recyklaci. Část sebraného plastového odpadu vyváží EU ke zpracování do třetích zemí, některé ale náš odpad už nechtějí. Zbývajících 70 procent odpadu putuje na skládky, do spaloven, nebo, což je nejhorší, končí v lesích, řekách, mořích a na plážích.

Recyklace plastů


Evropská komise proto v lednu přijala strategii pro plastový odpad, kde vytyčila cíl, aby veškeré plastové obaly na trhu EU byly do roku 2030 recyklovatelné. Chce také omezit používání plastů na jedno použití a zakázat úmyslné používání mikroplastů.

Strategii navrženou Evropskou komisí přijalo plénum Parlamentu ve čtvrtek 13. září. Poslanci chtějí zavést standardy kvality pro recyklované plasty, které mají zvýšit důvěru spotřebitelů, a také snížit uvolňování mikroplastů přímo změnou v jejich zdrojovém složení.

Přečtěte si více o recyklací plastů zde.


Mikroplasty

Jako mikroplasty se označují drobné plastové částice menší než 5 mm. Nejenom že se stále častěji objevují v oceánech, ale dostávájí se také do našeho jídla a pití.

Poslanci chtějí, aby od roku 2020 byly zakázány mikroplasty, které se záměrně přidávají do produktů, jako jsou například pleťové či tělové peelingy. Rovněž navrhli přísnější normy pro textil, pneumatiky, barvy a cigaretové filtry, aby omezeli množství mikroplastů, které z nich vznikají.

Více o původů mikroplastů a co způsobují čtěte zde.


Jednorázové plasty

Součastí evropské strategie ke snižpování plastů je také zákaz některých plastů na jedno použití. EU se v prosinci 2018 shodla na zákazu plastových příborů, talířů či brček a na požadavku, aby se výrobci plastových obalů podíleli na nákladech za likvidaci odpadu.

Už v roce 2015 Parlament přijal legislativu omezující tenké plastové tašky.

Více se dozvíte v našem článku o znečištění oceánů plasty.