Práva cestujících v železniční přepravě: Nová pravidla pro lepší ochranu pasažérů v EU  

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Poslanci schválili nová pravidla, která posilují práva cestujících po železnicích v EU. Budou znamenat přívětivější prostředí pro lidi s postižením a lepší asistenci v případě zpoždění.

Nová pravidla posílí práva pasažérů ©AP images/European Union - EP  

Parlament 29. dubna 2021 schválil aktualizaci práv cestujících v železniční dopravě. Nová pravidla zahrnují řadu klíčových oblastí ve všech zemích EU a všechny typy železniční dopravy, tedy soukromou, veřejnou, národní i mezinárodní.

Práva pro lidi s postižením


Podle nových pravidel musí všechny evropské železniční společnosti poskytovat bezplatnou asistenci lidem s hendikepem. Lidé s postižením, kteří potřebují asistenci, nyní nemusí nahlašovat železničním společnostem svou cestu s 48hodinovým předstihem, jako to bylo doposud, ale pouze jeden den, tedy 24 hodin, předem. Pokud potřebují někoho, kdo by je doprovázel, cestuje tato osoba zdarma. Rovněž musí být zaručen přístup asistenčním psům doprovázejícím cestující se sníženou pohyblivostí.

Pomoc při zpoždění nebo zrušení spoje


Pokud zpoždění přesáhne 60 minut, cestující si budou moci vybrat mezi plnou úhradou nákladů na jízdenku, pokračováním v cestě nebo přesměrováním bez dalších nákladů. V případě potřeby musí provozovatelé zajistit stravu a občerstvení a uhradit náklady na ubytování.

Pokud cestující nejsou informováni o možnostech přesměrování po 100 minutách od plánovaného odletu, mohou si sami zajistit cestu veřejnou dopravou, za kterou jim bude poskytnuta náhrada.

Více informací pro cestující


Železniční dopravci by také museli poskytovat cestujícím více informací o jejich právech, ta by mohla být vytištěná například přímo na jízdence. Zároveň mají mít dopravci povinnost jasně informovat o podmínkách a o postupu vyřízení stížností.

 

Více prostoru pro kola


Současné kapacity pro přepravu kol ve vlacích jsou nedostatečné. Podle nových pravidel tak bude muset být v nových a renovovaných vagónech více úložného prostoru pro bicykly.

Další postup


Nová pravidla začnou platit za dva roky, s výjimkou pravidel pro jízdní kola, která v platnost vstoupí za čtyři roky.

Věděli jste, že…  
  • Pokud je váš spoj zrušen, máte nárok na vrácení celé částky za jízdenku 
  • Pokud váš vlak zůstane stát někde na trati, dopravce vám musí zajistit odvoz na nádraží