Omezit užívání antibiotik v zemědělství 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Jak zabránit pronikání bakterií rezistentních vůči antibiotikům do potravin? Parlament prosazuje limity používání antibiotik v zemědělství.

V posledních letech se množí nálezy bakterií, které jsou rezistentní vůči antibiotikům. Tyto mikroorganismy často získávají odolnost v důsledku nadužívání antibiotik v zemědělství. Prostřednictvím potravin se totiž rezidua antibiotik dostávají i do lidského těla. Pokud by antibiotika ztratila svou účinnost, znamenalo by to pro naši současnou medicínu velký problém.


Konec hromadného preventivního podávání antibiotik


Poslance hlasovali 25. října 2018 o nové legislativě, která má nastavit přísnější limity používání antibiotik při chovu zvířat určených na porážku. Týkají se zejména preventivní (profylaktické) léčby antibiotiky, tedy dokud se neobjeví klinické příznaky infekce. Takové preventivní podávání léčiv bude omezeno pouze na jednotlivé kusy zvířat. Preventivní podávání antibiotik celému stádu či hejnu bude povoleno pouze v případě, že se nenabízí vhodná alternativa a že takovou léčbu schválí veterinář.


Nová legislativa rovněž pomůže vymezit určité antimikrobiální látky, které budou určené výhradně k léčbě lidí. Poslanci dále zdůrazňují, že by veterinární léčiva neměla být používána k vyvážení špatných podmínek v chovu nebo k podpoře růstu zvířat.


Zpravodajkou návrhu byla francouzská poslankyně za křesťanské demokraty Françoise Grossetête.

Co způsobuje odolnost vůči antibiotikům? 
  • Rezistence vůči antimikrobiálním látkám znamená schopnost mikroorganismů (bakterií, parazitů, virů) odolávat účinkům antibiotik, antivirotik, antifungálních a antiprotozoálních látek. 
  • Mezi nejčastější důvody zvyšujícího se výskytu rezistence vůči antimikrobiálním lékům je nadužívání a nesprávné používání antibiotik. 
  • Dalším důvodem je přenos rezistentních mikroorganismů ze zvířat na lidi prostřednictvím potravy. Problém je rovněž pronikání antibiotických reziduí do přírody. 

Standardy EU pro dovoz

Obchodní partneři, kteří do osmadvacítky dovážejí potraviny, budou muset respektovat standardy Evropské unie pro užívání antibiotik.


Podpora inovací

Navýší se pobídky pro výzkum nových antimikrobiálních látek, aby se zvýšila konkurenceschopnost veterinární farmacie a podpořil boj proti odolnosti vůči antibiotikům.


Krmiva obsahující léčiva

Pravidla pro veterinární léčiva úzce souvisí s nařízením o zákazu preventivního a hromadného používání antibiotik v krmivech, o němž  poslanci hlasovali rovněž 25. října. Povolení k podávání takového typu krmiva budou muset vydávat veterináři pouze po pečlivém vyšetření. Zpravodajkou tohoto návrhhu byla socialistická poslankyně ze Španělska Clara Eugenia Aguilera García.


Další postup


Nová pravidla budou platit od konce roku 2021.


Jaká další opatření Parlament navrhuje proti antimikrobiální rezistenci.

Čtěte také: Zdraví Evropanů: přehled opatření EU