Sociální zabezpečení: jasná pravidla i flexibilita pro lidi pracující v jiné zemi EU 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Jak v praxi funguje koordinace sociálních systémů jednotlivých členských zemí a jak ji chce Parlament vylepšit?

Nová pravidla pro kooordinaci sociálních systémů mají usnadnit stěhování za prací. © AP Images/European Union - EP  

Pravidla, která mají usnadnit pracovní mobilitu a zajistit férový přístup k sociálnímu zabezpečení zejména těm Evropanům, kteří pracují v zahraničí, je třeba podle poslanců vyjasnit.


Proč je potřebná součinnost systémů sociálního zabezpečení


Jakožto občan EU se můžete volně pohybovat po všech členských zemích - můžete se například v zahraničí usadit natrvalo, po určitou dobu tam pracovat nebo studovat. Kolem 14 milionů obyvatel EU (pracujících i ekonomicky neaktivních) žije jinde než ve své rodné zemi. Společná evropská pravidla jim zajišťují přístup k sociálním a zdravotním dávkám, na něž mají nárok. Evropské předpisy existují od roku 1959 a určují, pod jaký národní systém spadá daný člověk pracující v zahraničí. Je tím zajištěno, aby dotyčný pracovník nebyl ponechán bez jakékoli ochrany, nebo naopak nečerpal výhody dvakrát.


Koordinace, nikoli harmonizace


Právní předpisy EU zahrnují dávky v nemoci, mateřství a otcovství, rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti. Nicméně systémy sociálního zabezpečení stále zůstávají výlučně odpovědností členských zemí. To znamená, že záleží na každém státu, jakou sociální ochranu garantuje, za jakých podmínek a jaké příspěvky vyplácí. Unijní předpisy pouze upravují vzájemnou spolupráci mezi národními systémy v Evropě (EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).


Jak to funguje v praxi?


Základním pravidlem je, že pracující podléhá legislativě té země, kde aktuálně pracuje. Je také zajištěn takzvaný „vývoz dávek v nezaměstnanosti“ pro ty, kdo hledají zaměstnání v jiné členské zemi. V současnosti mohou dostávat podporu v nezaměstnanosti z jejich domovského státu po tři měsíce. Penzisté, kteří pracovali v různých zemích, mohou sčítat jednotlivá období penzijního pojištění tak, aby pobírali plný důchod. Rovněž turisté mají během svého dočasného pobytu přístup ke zdravotní péči prostřednictvím karty evropského pojištěnce.

Čtyři základní principy koordinace sociálních systémů: 
  • Podléháte systému sociálního zabezpečení jednoho státu a platíte příspěvky pouze v jedné zemi. 
  • Máte stejná práva a povinnosti jako občané té země, kde jste pojištěni. 
  • Předchozí období, kdye jste byli pojištěni, pracovali nebo žili v jiné zemí, se v případě potřeby započítává. 
  • Finanční příspěvky z jednoho státu mohou být obecně poskytovány i v případě, že právě žijete v jiné zemi. 
Nová pravidla pro příspěvky a dávky: 
  • Zlepšení možností pro uchazeče o zaměstnání přestěhovat se do jiné země EU. Poslanci podporují prodloužení doby, kdy platí takzvaný „vývoz dávek v nezaměstnanosti“, z tří měsíců na šest i s možností prodloužení až do vypršení nároku na dávku. 
  • Poslanci prosazují, aby si lidé, kteří dojíždějí za prací přes hranice, mohli vybrat, jestli chtějí pobírat dávky z členské země, kde naposledy pracovali, nebo od státu, kde žijí. 
  • Rodinné dávky určené jako náhrada příjmu pro ty, kdo pečují o dítě, by měly být považovány za osobní dávky pro dotyčného rodiče a být odděleny od ostatních rodinných dávek.  
  • Poslanci podporují zavedení právně přehledných podmínek pro podporu dlouhodobé péče. 

Další kroky


Plénum podpořilo 11. prosince 2018 stanovisko výboru pro zaměstnanost k úpravě pravidel. Členské státy ale kompromisní znění nakonec na jaře 2019 odmítly a 18. dubna 2019 Parlament odhlasoval, že chce v jednáních pokračovat po evropských volbách (v květnu 2019). V říjnu 2019 noví europoslanci potvrdili, že o nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení budou dále vyjednávat.