Plastový odpad a jeho recyklace v EU (infografika) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

V Evropě se recykluje méně než třetina plastového odpadu. Jak nakládáme s plasty, proč se jich nedaří recyklovat víc a jaké jsou další možnosti zjistíte v naší infografice.

Produkce plastů dramaticky vzrůstá už několik desetiletí: z 1,5 milionu tun v roce 1950 až na 322 milionů tun v roce 2015. Čím více vyrábíme plastů, tím samozřejmě stoupá i množství plastového odpadu. Evropská unie proto již přijala opatření k omezení plastového odpadu.

Co se děje s plastovým odpadem? A jak můžeme zvýšit recyklaci plastů?

Plastový odpad a jeho recyklace v EU a jednotlivých členských státech.  

Co se děje s plastovým odpadem v Evropě


Nejčastěji se plastový odpad v Evropě spaluje a skládkuje. Zhruba 30 procent se skladuje pro recyklaci, avšak množství recyklovaných plastů se v jednotlivých státech EU velmi liší.

Polovina z plastů určených k recyklaci je vyvezena mimo země EU. Děje se tak zejména kvůli nedostatečné kapacitě, technologickým a finančním omezením pro zpracování odpadu v Evropě. Velká část byla ještě donedávna vyvážena do Číny, avšak ta se rozhodla plastový odpad přestat přijímat. I proto je nyní zásadní najít jiné řešení jak s plasty nakládat.

Nízký podíl recyklace plastů v EU ve svém důsledku poškozuje nejen životní prostředí, ale znamená také ekonomické ztráty. Podle odhadů totiž plastový obal po krátkém jednorázovém použití ztratí téměř veškerou svou hodnotu.

Výrobou a spalováním plastů každoročně v globálním měřítku vytvoříme asi 400 milionů tun oxidu uhličitého. Právě díky recyklaci by toto číslo mohlo klesnout.


Problémy a omezení recyklace


Mezi hlavní překážky recyklace plastů patří v porovnání s výrobou nových kusů kvalita a cena recyklovaných produktů.Výrobci plastů totiž požadují velké množství recyklovaného materiálu zpracovaného podle přísně kontrolovaných specifikací a to samozřejmě za konkurenceschopnou cenu.

Komerční výhodou plastů je fakt, že mohou být přizpůsobeny různým potřebám výrobců a prodejců. Právě to je ale nevýhoda při recyklaci, jelikož existuje obrovské množství různých druhů plastů. I proto je poptávka po recyklovaném materiálu v Evropě velmi nízká – pouze kolem šesti procent celkové poptávky po plastech.


Jak zvýšit podíl recyklace


Poslanci v září 2018 podpořili evropskou strategii pro nakládání s plasty, která si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 recyklace veškerých použitých plastových obalů. To by znamenalo nejen opatření již při návrhu a výrobě, která by umožnila plasty lépe recyklovat, ale podle poslanců by takový závazek také stimuloval trh s recyklovanými produkty.

Mezi navrhovaná opatření patří:


  • Vytvoření standardů kvality pro sekundární plasty

  • Podpora certifikací pro zvýšení důvěry průmyslu i spotřebitelů

  • Zavedení povinnosti pro použití určitého množství recyklovaného materiálu v nových plastových výrobcích

  • Motivace pro členské státy, aby snížily DPH na recyklované produkty

Současně Parlament prosazuje snižování plastového odpadu prostřednictvím:


Zároveň Parlament vyzval Komisi, aby připravila opatření pro redukci mikroplastů.

©AP images/European Union -EP