Recyklovaná voda? V zemědělství by se měla podle poslanců více používat 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Vody v Evropě prokazatelně ubývá, proto poslanci schválili návrh, který podporuje využívání recyklované vody v zemědělství.

S nedostatkem vody se v posledních letech potýká čím dál víc regionů v Evropě. Ohroženo je zejména Středomoří, avšak následky sucha pociťuje stále častěji i Česko. K nedostatku vody přispívá růst populace, urbanizace i cestovní ruch. Očekává se navíc, že se situace zhorší kvůli změně klimatu. Podle odhadů by v roce 2030 mohla polovina evropských povodí trpět nedostatkem vody.

Oběhové hospodářství s vodou

 

Jednou z cest jak nepříznivý trend zpomalit či zastavit je vodou šetřit a několikanásobně ji využívat. Poslanci 13. května 2020 nová pravidla o využívání vody schválili.

polovina veškeré použité vody v EU se spotřebuje na zavlažování v zemědělství. Nová pravidla se proto zaměřují na využití upravené odpadní vody. Efektivnější využití vody v zemědělství by mohlo snížit přímý odběr vody z pozemních a podzemních vod o 5 procent.

Současně legislativa počítá i s novými minimálními standardy jakosti odpadní vody, aby nebyly ohroženy samotné plodiny. To by samozřejmě přineslo vyšší nároky na čistírny odpadních vod, jejichž dodržování by kontrolovaly orgány členských států.

Jednotná pravidla na evropské úrovni by zaručila rovné podmínky pro všechny zemědělce, což je zásadní, pokud chceme v EU zachovat volný obchod se zemědělskými výrobky.