Emise CO2 z aut: fakta a čísla (infografika) 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Víte, kolik emisí oxidu uhličitého produkují osobní auta? A jsou vozy na elektřinu skutečně čistší alternativou? Podrobnosti zjistíte v našich infografikách.

V dopravě vzniká téměř 30 procent všech emisí oxidu uhličitého v EU, přičemž ta silniční se na nich podílí ze 72 procent. Unie si proto nastavila cíl omezit produkci CO2 v dopravě do roku 2050 o 60 procent (vůči úrovni emisí v roce 1990). Je to důležitá součást snahy snížit emise skleníkových plynů.

Rostoucí emise v dopravě


Jedná se o ambiciózní plán, zejména když si uvědomíme, že zatímco v jiných odvětvích produkce CO2 od roku 1990 klesá, v dopravě naopak s rostoucí mobilitou emise rostou.

Zastavil se rovněž trend vývoje vyšší palivové účinnosti nových aut. Po trvalém poklesu emisí, které produkují nově vyrobená auta, byly u nových aut z roku 2017 naměřeny vyšší emise CO2 (průměrně o 0,4 gramu na kilometr) ve srovnání s vozy vyrobenými v roce 2016.

Evropská unie proto zavádí nové cíle snižování emisí oxidu uhličitého, aby se omezila produkce CO2 z nových osobních aut i dodávek. Poslanci tato nová pravidla přijali na plenárním zasedání 27. března. Emisní limity pro nová osobní auta mají klesnout o 37,5 % a u dodávek o 31 % do roku 2030. Dne 18. dubna schválili poslanci také návrh na snížení emisí CO2 z nových nákladních vozidel o 30% do roku 2030 ve srovnání s emisními úrovněmi roku 2019.

Vývoj produkce emisí CO2 napříč jednotlivými sektory  

Nejvíce znečišťují ovzduší osobní vozy


Osobní automobily se řadí mezi největší emitenty CO2, na celkových emisích vytvořených v dopravě se podílejí 60,7 procenty. Nicméně i cestování moderním osobním autem se může stát jedním z nejčistších způsobů dopravy, pokud vozem cestuje více lidí.

Ze statistik bohužel vyplývá, že jedním autem cestuje v Evropě průměrně 1,7 pasažéra. Tím pádem se ostatní způsoby přepravy, například autobusová, ukazují jako ekologičtější alternativy.

CS_CO2emissions2019_ING_Artboard 2_V2.jpg  

Jsou elektrická auta skutečně ekologičtější?


Snahy jak omezit emise CO2 se vydávají dvěma cestami: zvyšování účinnosti spalovacích motorů, nebo přechodem na jiná paliva a pohony. V současnosti většina automobilů (52 procent) v Evropě jezdí na benzín, nicméně stále častěji můžete na silnicích vídat auta, jež pohání elektřina. Prodej elektrických aut s bateriemi v EU vzrostl mezi lety 2016 a 2017 o 51 procent.

Přestože registrací vozů na elektřinu každoročně přibývá, stále tvoří pouze malou část trhu (1,5 procenta nově registrovaných aut jsou elektrická).

V debatě o ekologičtějších způsobech dopravy však nelze opomenout ani otázku, jaké množství skleníkových plynů vyprodukuje automobil nejen během svého provozu, ale také nakolik znečišťuje životní prostředí jeho výroba a likvidace. Faktem je, že výroba a likvidace eletkrických aut zatěžují životní prostředí více než běžná auta, a úroveň emisí z provozu závisí na způsobu výroby elektřiny.

S ohledem na energetický mix v Evropě se však elektrická vozidla již ukázala být čistší než auta se spalovacím motorem na benzín. Vzhledem k tomu, že se podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů v budoucnu zvýší, stanou se elektromobily ještě méně škodlivé pro životní prostředí.

Kdy je auto na elektřinu opravdu čistší?  

Jak se EU snaží snižovat množství skleníkových plynů


V rámci Pařížské dohody o změně klimatu se EU zavázala do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů nejméně o 40 procent ve všech hospodářských odvětvích ve srovnání s úrovní v roce 1990.

Krom snižování emisí automobilů poslanci již přijali řadu opatření, jež mají vést ke splnění tohoto závazku:


Více informací zjistíte v naší infografice, jak EU směřuje ke splnění svých klimatických cílů do roku 2020.