Zelené investice: jak je chce EU podporovat 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Přechod na ekologičtější hospodářství vyžaduje velké investice. Jelikož k tomu nebudou stačit veřejné finance, chce EU napomoci financování ze soukromého sektoru.

©Mikel Martinez De Osaba/123RF/European Union – EP  

Investice EU

Pokud chce EU do roku 2030 skutečně snížit emise CO2 o 40 procent, potřebuje zvýšit investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie o 180 miliard eur ročně. K dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 bude potřeba ještě více peněz.Určité investice do klimatických a environmentálních projektů jdou přímo z rozpočtu EU: Přibližně 20 procent z unijního rozpočtu na rok 2019, který představuje 165,8 miliard eur (závazky), je určených na opatření proti změnám klimatu. Evropský parlament chce, aby se tento podíl zvýšil na 30 procent.


Jak chce EU přitáhnout soukromé investice do ekologických řešení?


Veřejné rozpočty na tyto obrovské investice nebudou stačit, a proto chce Evropa přitáhnout financování ze soukromého sektoru. Prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice a půjček z Evropské investiční banky (EIB) již byly mobilizovány miliardy eur. Podíl financí určených na klimatické projekty by měl v budoucnu narůstat.Postupně narůstá i role Evropské investiční banky při financování projektů v oblasti klimatu. Budoucí předsedkyně Evropské komise ve svém červencovém projevu v Evropském parlamentu avizovala, že chce roli EIB ještě více posílit a vytvořit v rámci ní novou evropskou klimatickou banku. O „zelených projektech“ Evropské investiční banky se jednalo během plenárního zasedání 9. října 2019.Evropský parlament a Rada ministrů vyjednávají také pravidla pro udržitelné investování. Mají investorům, podnikům i politikům sloužit k lepší orientaci v tom, které ekonomické aktivity a investice lze považovat za "zelené".