Vědci varují před dopadem klimatických změn na oceány a potravinovou bezpečnost 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Klimatologové seznámili poslance s novými důkazy o tom, jak klimatické změny ovlivňují výrobu potravin a oceány. 6. listopadu v Parlamentu prezentovali zprávy panelu OSN.

Záplavy jsou jedním z důsledků změn klimatu ©123RF/European Union–EP  

Mezivládní panel OSN o změnách klimatu (IPCC) letos vydal dvě vědecké zprávy o klimatických změnách. Jedna z nich se zabývá dopady klimatických změn na půdu a zemědělství a druhá oceány a ledovou pokrývkou (kryosféru). Obě zprávy byly ve středu 6. listopadu představeny poslancům z výborů pro životní prostředí, rozvoj a rybolov.


Potravinářská výroba a klimatické změny se navzájem ovlivňují


Profesor Jim Skea připomněl, že klimatické změny urychlují degradaci půdy, například erozi, znečištění a překyselování. Tyto jevy zas mají negativní vliv na infrastrukturu a kvalitu života lidí. Podle něj by mohlo pomoci lepší obhospodařování půdy, které je však třeba doplnit o další aktivity proti klimatickým změnám.


Dr. Jean-François Soussan poslance upozornil na to, že pětina až čtvrtina skleníkových plynů způsobených člověkem pochází z potravinového systému. Změny klimatu zas mají dopady na bezpečnost potravin - způsobují napříkad pokles výnosů pšenice nebo kukuřice. Zároveň varoval, že extrémní výkyvy počasí, které jsou stále vážnější a častější, budou úrodu a bezpečnost potravin destabilizovat stále více.

21 - 37 %  ; antropogenních emisí skleníkových plynů pochází podle odhadů z výroby, dopravy, zpracování a distribuce potravin.

Sdílet tento výrok: 

Tající ledovce, zvyšující se hladiny moří


Hladiny moří a oceánů stoupají podle vědců stále více. Způsobuje to zejména tání ledovců v Grónsku a v Antarktidě.


Profesor Hans-Otto Portner varoval, že pokud nic nezměníme, tak do roku 2300 stoupne hladina oceánů o 5 metrů. Kromě toho, když se moře ohřívají, klesá v nich podíl kyslíku a živin potřebných pro mořské živočichy. To představuje další riziko pro komunity závislé na rybolovu.


"Pokud chceme minimalizovat dopady klimatických změn, tak záleží na každém malém oteplení, na každém roku. Nejvíce však záleží na politické a společenské vůli a na naší volbě," upozornil profesor Portner.

Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) 
  • Orgán OSN, který se zabývá vědeckými poznatky ohledně změn klimatu 
  • V srpnu představil zprávu o změně klimatu a půdě a v září o oceánech a kryosféře v měnícím se podnebí 
  • Obě zprávy jsou nejnovějším vědeckým příspěvkem před klimatickým summitem OSN COP25, který se bude konat začátkem prosince v Madridu