Klimatická neutralita? Jak chce Evropa uplatňovat Pařížskou dohodu 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Stoupající voda ohrožuje Benátky ©123RF/European Union–EP  

Je reálná klimatická neutralita v Evropě do roku 2050? Parlament je při stanovování klimatických cílů ambiciózní, potřebuje ale přesvědčit členské země EU.

Plénum přijalo 28. listopadu usnesení, ve kterém poslanci vyzývají EU, aby do roku 2050 stanovila klimatickou neutralitu jako svůj dlouhodobý cíl. Odpovídá to závazkům Pařížské dohody.

Ve stejný den přijalo plénum související usnesení o klimatické nouzi. Obojí bylo načasováno do přípravy na konferenci OSN o změně klimatu (COP25), která proběhne v Madridu 2. - 13. prosince 2019.


Cílem Pařížské dohody je omezit globální oteplování výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období, abychom se vyhnuli katastrofickým důsledkům změny klimatu. Dohodu podepsalo 194 zemí a Evropská unie. Všechny státy EU - tedy včetně Česka - jsou signatáři samy o sobě, ale koordinují své postoje a stanovují společné cíle snižování emisí na unijní úrovni.


Národní cíle snižování emisí


Signatáři Pařížské dohody si každých pět let stanovují cíle pro své úsilí v oblasti klimatu a postupně mají zvyšovat úroveň svých ambicí. Tyto cíle jsou známé jako vnitrostátně stanovené příspěvky (anglicky nationally determined contribution). Toho času se od všech signatářů očekávají aktualizované cíle do konce roku 2020.

Cíle EU v oblasti klimatu


Současným cílem EU je snížit emise CO2 do roku 2030 o 40 % ve srovnání s úrovní roku 1990. EU byla první velkou ekonomikou, která předložila konkrétní cíle podle Pařížské dohody. V současnosti se nicméně stupňuje tlak na to, aby byly ještě více ambiciózní.


Má-li být globální oteplování udrženo na 1,5 °C, pak je podle zprávy mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2018 nutné, aby globální emise dosáhly do roku 2050 čisté nuly. V Evropě se k tomu ozývá podpora, jak ukázaly protesty hlavně mladých lidí a školní stávky za klima, které zahájila švédská aktivistka Greta Thunberg. Letošní průzkum veřejného mínění Eurobarometr také ukazuje, že Evropané jsou ochotni zpřísnit cíle v oblasti klimatu.

Evropská komise již v listopadu 2018 předložila návrh na dosažení klimatické neutrality v EU do roku 2050. Evropská rada ho však kvůli odporu Česka, Maďarska a Polska dosud neschválila.


Šéfové států a vlád zemí EU budou na prosincovém summitu diskutovat o změně klimatu a dlouhodobých cílech v oblasti klimatu. Očekává se, že EU předloží OSN svou aktualizovanou strategii v oblasti klimatu počátkem roku 2020.

Klíčové pojmy 
  • UNFCCC - Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu: vstoupila v platnost v roce 1994 a na jejím základě byla dohodnuta Pařížská dohoda a Kjótský protokol. 
  • COP - Konference smluvních stran UNFCCC: každoročně se scházejí, aby projednaly, jak dosáhnout cílů úmluvy. 
  • NDC - vnitrostátně stanovený příspěvek: cíl zmírňování změny klimatu, který musí každý signatář Pařížské dohody stanovit každých pět let.