Emise z letecké a lodní dopravy: fakta a čísla (infografika) 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Emise skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy se za poslední dvě desetiletí více než zdvojnásobily. A co lodní doprava? Zjistíte v naší infografice.

Mezinárodní letecká a lodní doprava tvoří každá sice méně než 3,5 % celkových emisí skleníkových plynů v EU, představují ale nejrychleji rostoucí zdroje emisí, které přispívají ke změně klimatu.


Je tomu tak zejména v důsledku rekordního nárůstu objemu přepravy, který je způsoben jak rostoucím počtem cestujících tak rostoucím objemem mezinárodního obchodu. Obě odvětví jsou proto odnedávna zahrnuta do úsilí o snížení emisí skleníkových plynů.


V usnesení přijatém před summitem OSN o klimatu COP25 v prosinci 2019 v Madridu Evropský parlament vyzval k ambicióznějšímu snížení emisí z letecké a lodní dopravy, například posílením tržních opatření zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů.Další informace a údaje o změně klimatu

Jak velký podíl má doprava a její jednotlivé složky na emisích v EU?  

Nejrychleji rostoucí emise: letadla a lodě


Emise skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy vzrostly v posledních dvou desetiletích o téměř 130 % a u a lodní dopravy o 32 %. Jedná se o nejrychlejší růst v celém odvětví dopravy a je to zároveň jediné odvětví, v němž emise od roku 1990 rostou.


Očekává se, že emise z letadel v roce 2050 budou 7 až 10krát vyšší než v roce 1990, zatímco emise z lodí by se měly zvýšit o 50 % na 250 %. Toto zvýšení již bere v potaz zlepšení efektivity ve spotřebě paliva.

Vývoj emisí skleníkových plynů podle odvětví, včetně letectví a lodní dopravy  

Letecká a námořní doprava na vzestupu


Emise skleníkových plynů z letecké a lodní dopravy byly do značné míry způsobeny růstem objemu dopravy. Počet cestujících v letecké dopravě v EU se od roku 1993 ztrojnásobil a objem mezinárodního námořního obchodu se v posledních dvou desetiletích rovněž významně zvýšil.


Rostoucí obavy o životní prostředí by mohly přimět více lidí, aby věnovali pozornost své uhlíkové stopě a to i v dopravě. Podle průzkumu Eurobarometru o tom přemýšlí jen asi desetina Evropanů. Zjistěte, kolik emisí CO2 vyprodukuje jeden váš let.

Létám, létáš, létáme.... stále více!  

Jak naložit s emisemi z letecké a lodní dopravy?


EU učinila kroky ke snížení emisí z letecké dopravy prostřednictvím svého systému obchodování s emisními povolenkami.

EU rovněž spolupracuje s Mezinárodní organizací pro civilní letectví při provádění celosvětového tržního opatření známého jako Corsia, v jehož rámci mohou letecké společnosti vyrovnávat své emise tím, že budou investovat do ekologických projektů, například výsadby stromů.

Evropský parlament 16. září hlasoval pro to, aby do systému obchodování s emisními povolenkami byla zahrnuta i námořní doprava a aby byly pro námořní společnosti stanoveny závazné požadavky na snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030.

Původní návrh Komise na úpravu unijních pravidel pro monitorování emisí CO2 a spotřeby paliva z velkých lodí není podle poslanců dostatečně ambiciózní. Potřeba dekarbonizace ve všech odvětvích ekonomiky je přitom podle nich naléhavá. 

V této chvíli pro lodě neexistují ze strany EU žádné požadavky na snížení emisí skleníkových plynů. Europoslanci to chtějí změnit. O finální podobě pravidel se bude muset Parlament domluvit s členskými státy.