Emise z letecké a lodní dopravy: fakta a čísla (infografika) 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Emise skleníkových plynů z mezinárodní letecké a lodní dopravy za poslední tři desetiletí rapidně vzrostly. Konkrétní čísla a trendy zjistíte v naší infografice.

Letecká a lodní doprava tvoří každá sice zhruba 4 % celkových emisí skleníkových plynů v EU, představují ale nejrychleji rostoucí zdroje emisí, které přispívají ke změně klimatu.

Je tomu tak zejména v důsledku rekordního nárůstu objemu přepravy, který je způsoben jak rostoucím počtem cestujících tak rostoucím objemem mezinárodního obchodu. Obě odvětví jsou proto odnedávna zahrnuta do úsilí o snížení emisí skleníkových plynů.

Ve snaze snížit emise o 55 % do roku 2030 a dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050 Evropský parlament v současné době pracuje na návrzích, které mají pomoci redukovat emise z letadel a lodí. Patří mezi ně přidání námořní dopravy do systému obchodování s emisemi (ETS), revize systému pro letectví a návrhy udržitelnějších paliv pro letadla a lodě.

Kolik procent celkových emisí skleníkových plynů v EU tvoří doprava?  

Nejrychleji rostoucí emise: letadla a lodě


Do roku 2019 emise skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy vzrostly o 146 % a u lodní dopravy o 34 % v porovnání s hodnotami z roku 1990. Jedná se o nejrychlejší růst v celém odvětví dopravy a je to zároveň jediné odvětví, v němž emise od roku 1990 rostou.

V roce 2020 emise z obou sektorů výrazně klesly kvůli omezením spojeným s pandemií koronaviru. Pokles však bude pravděpodobně dočasný a předpokládá se, že emise budou nadále růst.

Jak se mění úroveň emisí z dopravy v čase?  

Letecká a námořní doprava na vzestupu


Emise skleníkových plynů z letecké a lodní dopravy byly do značné míry způsobeny růstem objemu dopravy. Počet cestujících v letecké dopravě v EU od roku 1993 stabilně roste a objem mezinárodního námořního obchodu se v posledních třech desetiletích rovněž významně zvýšil.

Počet cestujících v letecké dopravě se v roce 2020 oproti roku 2019 snížil o 73,3 %, ale společně s tím, jak se ruší omezení proti koronaviru, se počet opětovně zvyšuje.

Rostoucí obavy o životní prostředí by mohly přimět více lidí, aby věnovali pozornost své uhlíkové stopě a to i v dopravě. Podle průzkumu Eurobarometru o tom přemýšlí jen asi desetina Evropanů. Zjistěte, kolik emisí CO2 vyprodukuje jeden váš let.

Létám, létáš, létáme... stále více!