Domácí mazlíčci a zájmový chov: jak zastavit nezákonné obchodování 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Kruté množírny a nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu jsou v Evropě smutnou skutečností i lukrativním byznysem. Poslanci požadují lepší ochranu zvířat a trestání podvodníků.

Psi, kočky a mnoho dalších zvířat v zájmovém chovu se v Evropě nelegálně obchodují. Plynou z toho vysoké zisky, riziko postihu je nízké, takže takový podnik často představuje výnosný zdroj příjmů pro zločinecké sítě.

Poslanci proto žádají, aby Komise připravila akční plán jak potírat nezákonný obchod s domácími mazlíčky. V usnesení pléna z 12. února vyzývají k přijetí přísnějších sankcí a zavedení povinné registrace.


Jedním z celkem sedmi zpravodajů návrhu je český poslanec Stanislav Polčák. Ten hlavní požadavky Parlamentu shrnul takto: „Jednotný systém registrace psů a koček, jasná pravidla pro online prodej zvířat a přísné pokuty pro ty, kdo je poruší.“


Zvířata trpí a spotřebitelé jsou klamáni

Psi a kočky jsou v Evropě nejoblíbenějšími domácími mazlíčky a mnoho z nás je považuje za součást rodiny. Tomu odpovídá statistika, že 74 % Evropanů má za to, že by zvířata v zájmovém chovu měla být lépe chráněna.

Nelegální chov koček a psů často probíhá v děsivých podmínkách. Štěňata jsou od fen často odlučována v příliš raném věku a vystavována dlouhým cestám po Evropě v malých klecích, ve špatných podmínkách a často bez přestávek, žrádla a vody.

Nelegálně chovaná zvířata také mnohdy nejsou očkována a mohou šířit vzteklinu, parazity a infekční choroby na člověka a na hospodářská zvířata. To znamená, že nelegální chov může ohrožovat i veřejné zdraví. Nelegální množírny lákají spotřebitele na nízké ceny, ale nezaručují jim ochranu spotřebitele, která je v EU normou. Navíc je to druh nekalé soutěže, který narušuje vnitřní trh EU.


Jak zajistit dobré životní podmínky zvířat, chránit spotřebitele a veřejné zdraví

Parlament vyzval k tomu, aby byl v Evropě zaveden kompatibilní systém registrace zvířat v zájmovém chovu již ve svém usnesení z února 2016. Poslanci nyní chtějí, aby Komise předložila návrh povinného systému pro identifikaci a registraci koček a psů v celé EU. Má zajistit efektivnější kontroly a přísnější sankce vůči těm, kdo dodávají falešné pasy zvířat v zájmovém chovu. Požadují také společnou evropskou definici komerčních velkochovů zvířat, tzv. „množíren psů a koček“. Někteří chovatelé totiž zneužívají rozdíly v normách pro životní podmínky zvířat a tím tlačí své ceny dolů, ovšem na úkor nejenom chovaných čtyřnohých miláčků.

Usnesení dále vyzývá unijní země, aby zavedly rejstříky autorizovaných chovatelů a prodejců a prováděly osvětu.

Životní podmínky a ochrana zvířat: Jaké jsou zákony EU?