Jak skoncovat s platovou nerovností (video) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Jednou z oblastí, kde si ženy a muži stále nejsou rovni, jsou platy. Jaká opatření v této oblasti navrhuje Parlament?

O 14,1 % menší hodinová mzda jen proto, že práci odvedla žena a nikoli muž. Realita Evropské unie. A to i přesto, že zásada stejné odměny za stejnou práci platí už přes šedesát let a rovnost pohlaví je jedním z pilířů Evropské unie už od jejího počátku.

Po změně volá Evropský parlament. Jeho poslanci v usnesení z 21. ledna 2021 vyzvali Evropskou komisi, aby přijala ambiciózní nový akční plán pro rozdíly v odměňování žen a mužů, který by měl stanovit jasné cíle pro členské státy pro následujících pět let.

Řešení základních příčin nerovného odměňování


V roce 2019 přijal Parlament směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, která zavádí nová pravidla pro otcovskou a rodičovskou dovolenou na úrovni EU. Cíl je prostý: zvýšit míru zaměstnanosti žen, vytvořit pobídky pro otce, aby čerpali rodinnou dovolenou, a podporovat rovnost žen a mužů a rovné příležitosti.

V usnesení poslanci požadují, aby Komise každoročně přezkoumala, do jaké míry je tato směrnice implementovaná. Zároveň vyzývají země EU, aby přijaly opatření, která půjdou nad rámec směrnice, jako je například podpora pružného uspořádání pracovní doby.

Parlament je proti tradičnímu přisuzování pracovních míst a činností určitému pohlaví a chce přijmout konkrétní opatření, která usnadní ženám a dívkám přístup ke vzdělávání a zaměstnání, ve kterém nyní dominují muži.

Zjistěte více o rozdílech v odměňování žen a mužů a důvodech, které za nimi stojí.

Boj proti chudobě žen


Poslanci chtějí zavést opatření proti chudobě žen. Vyzývají ke zlepšení pracovních podmínek v odvětvích s vysokým podílem žen a k řešení problému s nižšími důchody pro ženy než pro muže.

Stejná odměna za stejnou práci: závazné cíle a transparentnost


Rovné odměňování je v současné době regulováno směrnicí EU, ale Evropský parlament opakovaně požaduje její revizi a zavedení dalších opatření.

V březnu 2020 představila Evropská komise strategii EU pro rovnost žen a mužů pro období 2020–2025, která zahrnuje řešení rozdílů v odměňování a důchodech mezi ženami a muži. Poslanci by rádi viděli nejen konkrétnější cíle, ale i jasné nástroje pro sledování dosaženého pokroku. V březnu 2021 Komise rovněž předložila návrh pro závaznou transparentnost při odměňování. Evropský parlament bude o návrhu diskutovat a hlasovat.