Ohrožené druhy v Evropě: fakta a čísla (infografika) 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Vyhynutí hrozí jednomu z osmi milionů rostlinných a živočišných druhů po celém světě. Jaké nejohroženější druhy žijí v Evropě?

Ohrožené druhy rostlin a živočichů jsou ty, kterým hrozí vyhynutí. Může za to hlavně ztráta přirozeného prostředí, znečištění, klimatická změna a zavlečené nepůvodní druhy. Klíčem k udržení zdraví ekosystémů je biodiverzita.

Aby ohrožené druhy nezmizely úplně, Evropa se zasazuje o to, aby byla biologická rozmanitost zachována. V lednovém usnesení poslanci vyzvali ke strategii, která by do roku 2030 biodiverzitu chránila a zlepšovala. Prvním krokem je přesně označit, co je důvodem ztráty rozmanitosti v přírodě a stanovit jak pro celou EU, tak pro jednotlivé státy závazné cíle.

Zjistěte více o ohrožených druzích a ztrátě biologické rozmanitosti v Evropě.

Ohrožené druhy v Evropě


Nejohroženější rostliny a živočichy eviduje Mezinárodní svaz ochrany přírody v takzvané Červené knize. Seznam existuje i proto, aby bylo jasné, co a jak dělat pro jejich ochranu.

1 677 druhů  ; Nejméně 1 677 z celkem 15 060 evropských druhů je podle Mezinárodního svazu ochrany přírody ohroženo vyhynutím.

Sdílet tento výrok: 

Z 1 677 evropských ohrožených druhů jsou na tom nejhůř měkkýši (hlavně ti sladkovodní, například škeble) a ryby.

Ohrožena je i víc než polovina evropských endemických dřevin – například jírovec maďal nebo heberdenie ztepilá (dřevina rostoucí například na Kanárských ostrovech). Podobně špatně jsou na tom i plazi a obojživelníci.

Polární liška, norek evropský, tuleň středomořský, černá velryba i lední medvěd v současnosti patří mezi nejohroženější druhy evropských savců. Klesá i množství opylovačů. Vyhynutí hrozí jednomu z deseti druhů evropských včel a motýlů.

V Evropě jsou ohrožená jak zvířata, tak rostliny  

Vyhynulé evropské druhy


36 evropských druhů označil v roce 2015 Mezinárodní svaz ochrany přírody za vyhynulé. Byla mezi nimi řada sladkovodních ryb – zejména lososovitých, jeden z endemitních sladkovodních šneků, který žil výhradně v jezeře Dorjan v Řecku a na severu Makedonie a fialově kvetoucí Pensée de Cry.

Ze savců po Evropě naposledy v 17. století chodil pratur a v 18. století běhala pišťucha středozemní - podobná třeba dnešním zajícům. Jak jsou na tom ostatní, hlavně včely, mořští savci a ryby, ukážou až další výzkumy.

Životní podmínky a ochrana zvířat: Jaké jsou zákony EU?