Kamionem napříč Evropou: Podmínky řidičů se zlepší 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Příznivější pracovní podmínky pro řidiče kamionů, jako je maximální doba jízdy a minimální čas odpočinku, mají garantovat nová pravidla na úrovni EU, takzvaný silniční balíček.

Způsob vysílání řidičů na zahraniční cesty, doba jejich odpočinku a přísnější pravidla pro kabotáž – na těchto třech klíčových prvcích celá reforma stojí.

Poslanci ji schválili poté, co změnu pravidel pro silniční nákladní dopravu odsouhlasil dopravní výbor. S rozsáhlou reformou souhlasí i členské státy. Zpravodajkou směrnice o o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, která je součástí balíčku mobility, je česká poslankyně Kateřina Konečná. Zpravodajkou stanoviska výboru pro zaměstnanost byla Radka Maxová a v předchozím volebním to byla jiná česká europoslankyně, Martina Dlabajová.

Přestože EU kamionovou dopravu reguluje dávno, v jednotlivých národních zákonech jsou pořád nesrovnalosti, které způsobují obtížné vymáhání pravidel. Nový balíček proto celý soubor zastřeší a ucelí.


Souvislosti:
Práva pracujících a pracovní podmínky v Evropské unii


Víc odpočinku a času doma


Řidičům nová pravidla přinesou především víc klidu na cestě. To znamená delší odpočinek a také víc času stráveného doma. Zaměstnavatel také bude muset řidičům zajistit vhodné ubytování, aby neodpočívali a nespali jen v autě – pokud doba jejich odpočinku přesáhne 45 hodin za týden.

Jako kontrola dodržování tohoto nařízení poslouží chytré tachografy, schopné zachytit například i přejezdy hranic.

Balíček mobility alias silniční balíček, klíčová reforma mezinárodní silniční dopravy v EU  
Tachograf 
  • Zařízení, které snímá, co se s vozem děje. Například vzdálenost, kterou auto urazilo, jeho rychlost, dobu jízdy a dobu odpočinku řidiče. 
  • Už teď je povinný ve všech vozidlech nad 3,5 tuny. 

Jasná pravidla vysílání řidičů do zahraničí

Už z podstaty silniční nákladní dopravy je potřeba lépe prosazovat pravidla specifická pro tento sektor a najít rovnováhu mezi svobodou pro dopravce, kteří poskytují přeshraniční služby, a zajištěním dobrých pracovních a sociálních podmínek pro řidiče.

Řidiči zpravidla nejsou na zahraniční cesty vysíláni na základě dlouhodobé služební smlouvy, jak to funguje v jiných oblastech – jejich vysílání se v každé zemi může řídit jinými pravidly a záleží na zemi, ze které řidič vyráží.

Vyslaní pracovníci 
  • Jsou zaměstnanci vyslaní na cestu do zahraničí s tím, že mají jasně daný a časově ohraničený úkol. Jedou do jiné země dopravit zboží nebo poskytnout služby. 
  • Na rozdíl od přeshraničních pracovníků jsou ti vyslaní v zahraniční pouze dočasně a nejsou součástí tamního pracovního trhu. 

Revidovaná pravidla sjednotí přístup jednotlivých členských zemí a zajistí řidičům férové podmínky. Týkají se jak mezinárodní dopravy (vyjma tranzitní), tak dopravy mezi dvěma zeměmi, kdy řidič zboží veze do jiného státu a pak se vrací.

Férové podmínky v nákladní dopravě


Společné kontroly dvou nebo více národních institucí a jednodušší spolupráce a výměna informací mezi členskými státy. To vše má vést k lepšímu monitorování kabotáže - vnitrostátní přepravy zahraničním vozem.

Kabotáž 
  • Nastává ve chvíli, kdy kamion poté, co do zahraničí přivezl zboží, na území jiné země bezprostředně dál jezdí s vnitrostátními dodávkami. 
  • Kamionům šetří „prázdnou” cestu bez nákladu i palivo. 
  • Poprvé byla zavedena v roce 1990 na základě kvót. 
  • Pravidla EU umožňují tři kabotážní operace během sedmi dní následujících po mezinárodní přepravě. 
  • Aby se předešlo takzvané "systematické kabotáži", bude nově povinná čtyřdenní pauza, než stejný kamion bude moci znovu realizovat další kabotáž ve stejné zemi. 
  • V roce 2017 se téměř polovina všech evropských kabotáží děla v Německu – z toho bezmála 40 % dopravců bylo polských. 

Aby se autodopravci neschovávali za krycí společnosti, které narušují férovou soutěž a přístup na trh a aby se podmínky řidičů reálně zlepšily, budou nová pravidla po dopravních společnostech vyžadovat doložení reálné činnosti v těch zemích, kde jsou registrovány. Řidič bude také povinen se každých osm týdnů vrátit do sídla své společnosti.

Nejen na klasické kamiony se budou nová pravidla vztahovat – nově zahrnou i lehčí vozidla těžší než 2,5 tuny. Tachograf tak budou muset mít i dodávky.

Co nás čeká?

Nová pravidla vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku EU - to nastane během několika týdnů. Pravidla pro vysílání řidičů nabudou účinnosti 18 měsíců publikaci, ta o době odpočinku a návratu řidičů pak 20 dní po publikaci.


Víc o pravidlech EU týkajících se pracovních podmínek:

Jak sladit pracovní a rodinný život

Reforma pravidel vysílání pracovníků

Posilování zaměstnaneckých práv

Ochrana proti rakovině při práci