Co je umělá inteligence a jak ji využíváme?  

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Umělá inteligence: každodenní využití a potenciál  

Umělá inteligence (AI) je považována za technologii budoucnosti. Co to vlastně je a jak už dnes ovlivňuje naše životy?

Definice umělé inteligence

Umělá inteligence - Artificial intelligece (AI) - je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita.

Umělá inteligence umožňuje technickým systémům reagovat na vněmy z jejich prostředí, řešit problémy a dosahovat určitých cílů. Zabudovaný počítač přijímá data - která byla již připravena, nebo jsou sbírána pomocí vlastních sensorů a kamer - ty následně vyhodnotí a reaguje na ně.

Systémy umělé inteligence jsou schopné pracovat samostatně a také měnit a přizpůsobovat své jednání na základě vyhodnocení efektů předchozích akcí.

Proč je umělá inteligence důležitá?

Některé z těchto technologií existují už více než 50 let, ale pokrok ve výpočetní technice, přístup k obrovskému množství dat a nové algoritmy v posledních letech vedly k významnému průlomu v této oblasti.

Umělá inteligence je zásadní pro digitální transformaci společnosti a stala se tak prioritou EU.

Předpokládá se, že její budoucí využití může přinést obrovské změny, ale už dnes je umělá inteligence součástí našich každodenních životů.

Zjistěte více o příležitostech umělé inteligence a o tom, jaká pravidla pro ni chce Evropský parlament nastavit.

Typy umělé inteligence 
  • Softwarová: virtuální asistenti, software pro analýzu obrazu, vyhledávače, systémy rozpoznávání řeči a obličeje 
  • Zabudovaná umělá inteligence: roboti, autonomní auta, drony, internet věcí 
Umělá inteligence v praxi: Robot ukazuje stav pacienta během operace © AdobeStock/zapp2photo  

Umělá inteligence v každodenním životě

Již dnes využíváme řadu věcí, aniž bychom si uvědomovali, že fungují díky umělé inteligenci

Nakupování online a reklama

Umělá inteligence je široce využívána k poskytování personalizovaných doporučení, například na základě našich předchozích vyhledávání nebo nákupů na internetu. AI se využívá k optimalizaci produktů, plánování zásob, v logistice atd.

Vyhledávání na internetu

Internetové vyhledávače se neustále učí na základě dat, která získávají pomocí vyhodnocování chování lidí na internetu. Tato data využívají k tomu, aby uživatelům poskytly relevantní výsledky vyhledávání.

Digitální osobní asistenti

Chytré telefony používají inteligenci k poskytování co nejosobnějšího produktu. Takzvaní virtuální asistenti, kteří odpovídají na otázky, poskytují doporučení, nebo pomáhají s organizací každodenních úkolů, jsou dnes nedílnou součástí našich životů.

Strojové překlady

Software pro překlady psaného i mluveného textu pracuje s umělou inteligencí. Díky tomu můžeme využívat funkce, jako jsou například automatické titulky.

Chytré domácnosti, města a infrastruktura

Inteligentní termostaty se učí z našeho chování šetřit energii. Vývojáři chytrých měst zase doufají, že díky umělé inteligenci budou schopní regulovat provoz, aby omezili dopravní zácpy.

Auta

Zcela autonomní vozidla sice ještě běžně nevyužíváme, automobily jsou ale už dnes vybaveny řadou bezpečnostních funkcí napojených na umělou inteligenci. EU například pomohla financovat automatizované senzory VI-DAS, které detekují možné nebezpečné situace a nehody. Umělou inteligenci využívají i navigace.

Kyberbezpečnost

Systémy umělé inteligence mohou pomoci rozpoznat kybernetické útoky a jiné kybernetické hrozby a bojovat proti nim na základě neustálého vyhodnocování dat, rozpoznávání určitých vzorců a zpětného sledování útoků.

Umělá inteligenci v boji proti Covid-19

V případě covid-19 se umělá inteligence používá například při termálním zobrazování na letištích. V lékařství se využívá při rozpoznávání infekce ze skenů plic pomocí počítačové tomografie. Taky sledování šíření nemoci pracuje s umělou inteligencí.

Boj proti dezinformacím

Některé aplikace dokážou rozpoznat tzv. fakenews a dezinformace. Sbírají data na sociálních sítích a detekují například silně afektivně zabarvené výrazy, zároveň jsou schopné identifikovat, které online zdroje je možné považovat za věrohodné.

Přečtěte si více o tom, jak chtějí europoslanci utvářet legislativu v oblasti dat, aby podpořili inovace a zajistili bezpečnost.

Další příklady využití umělé inteligence

Předpokládá se, že umělá inteligence změní všechny aspekty našeho života a také ekonomiky. Níže uvádíme několik příkladů:

Zdraví

Vědci se snaží najít způsoby, jak pomocí AI analyzovat velké množství zdravotnických dat a objevit vzorce, které by mohly vést k novým objevům v medicíně, nebo jak zlepšit individuální diagnostiku.

Jako příklad můžeme uvést program pro přijímání tísňových volání, který by měl během hovoru rozpoznat zástavu srdce rychleji než lékařský dispečer. Nebo například společnost KConnect, která je spolufinancovaná EU, vyvíjí vícejazyčné textové a vyhledávací služby, které lidem pomáhají najít nejrelevantnější dostupné lékařské informace.

Doprava

Umělá inteligence by mohla zlepšit bezpečnost, rychlost a efektivitu železniční dopravy díky minimalizaci tření kol, maximalizaci rychlosti a umožnění autonomní jízdy.

Výroba

AI může evropským výrobcům pomoci zefektivnit výrobu a vrátit ji zpět do Evropy. Například díky možnosti využití robotů ve výrobě, optimalizaci prodeje nebo včasným předpovídáním údržby a poruch v chytrých továrnách.

SatisFactory, je výzkumný projekt, který využívá systémy rozšířené reality ke zlepšení spokojenosti na pracovišti v chytrých továrnách.

Potraviny a zemědělství

Umělou inteligenci lze využít také při zajištění udržitelné výroby potravin, minimalizaci používání hnojiv, pesticidů a k optimalizaci zavlažování a tím celkově ke snížení dopadu zemědělství na životní prostředí. Například roboti by mohli odstraňovat plevel namísto používání herbicidů.

Mnoho farem po celé EU již používá umělou inteligenci ke sledování pohybu, teploty a spotřeby krmiva svých zvířat.

Veřejná správa a služby

Umělá inteligence by mohla sloužit ke včasnému varování před přírodními katastrofami a umožnit účinnou přípravu.