Nový návrh o migraci a azylu: reakce poslanců 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Nový migrační a azylový balíček z dílny Komise vyvolal během první debaty ve výboru pro občanské svobody řadu otázek.

Shořelý uprchlický tábor Moria v Řecku, září 2020 ©Στράτος Μπριλάκης/Adobe Stock  

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se novému plánu pro migraci a azyl věnoval na své schůzi dne 24. září. Návrh, který Komise představila den předtím, stanoví lepší a rychlejší postupy v celém azylovém a migračním systému a vyvažuje zásady spravedlivého sdílení odpovědnosti a solidarity mezi členskými zeměmi. Mezi poslanci tento návrh vyvolal smíšené reakce, nejsou si jisti, zda opravdu přinese potřebné změny.

Během debaty s místopředsedou Komise Margaritisem Schinasem a komisařkou Ylvou Johansson se poslanci ptali na to, jak konkrétně by měla nová pravidla fungovat v terénu a jak budou vymáhána. Někteří vidí tuto iniciativu jako pozitivní krok na pomoc zemím, které čelí největšímu náporu migrantů, jiní ji považují za jediné východisko ze současné zablokované situace.

Přečtěte si více o tom, co dělá EU v oblasti migrace.

Poslance zajímalo i to, zda nová pravidla zabrání humanitárním katastrofám, jako byl například požár v řeckém uprchlickém táboře Moria, a zda procedury na hranicích včetně prověřování migrantů budou prováděny v souladu se základními právy. Současná pravidla stojí na principu, že žádosti o azyl vyřizuje země prvního vstupu do EU. Tento princip zůstává i v novém návrhu, což někteří poslanci kritizují. Obávají se, že břemeno vyřizování žádostí zůstane stále na těchto stejných zemích v první linii.


Návrh Komise se vyhýbá kvótám přerozdělování uprchlíků, protože se v minulosti ukázaly jako velmi kontroverzní. Obsahuje ale nový koncept. Členské státy si budou moci vybrat, zda převezmou uprchlíka z jiné země, nebo se raději postarají o návrat těch, kteří nemají v EU právo na azyl. Mnozí poslanci se ale obávají, že pokud budou mít země na výběr, mnoho z nich se přihlásí spíše ke sponzorování návratů odmítnutých žadatelů než k přebírání azylantů na své území. Poslance zajímalo i to, jak si Komise představuje vymáhání nových pravidel a jako by zde měla fungovat spolupráce s třetími zeměmi. Někteří členové výboru žádají povinné přerozdělování uprchlíků, jiní chtějí naopak přísnější pravidla pro ty, kteří nemají v EU právo na azyl.


Pilíře nového paktu pro azyl a migraci


1. Efektivnější a rychlejší postupy


Předběžný screening zahrnující identifikaci, zdravotní a bezpečnostní kontroly, otisky prstů a jejich registraci v databázi Eurodac.

Rychlejší postup u těch, kdo mají malou naději na azyl.

Nezávislý mechanismus monitorování dodržování základních práv.


2. Členské státy si mohou zvolit, jak projeví solidaritu


Členské státy mohou buď přijmout na své území žadatele o azyl, postarat se o návraty odmítnutých žadatelů, nebo v konkrétních případech poskytnout operativní podporu.

Od členských států se bude ze zákona požadovat, aby přispívaly na základě HDP a velikosti populace
Solidární příspěvek se bude lišit v závislosti na tom, zda jde o záchranné operace na moři, situaci pod tlakem nebo akutní krizi.


3. Společný systém EU pro návraty

Spolupráce s třetími zeměmi při řešení společných výzev, jako je pašování migrantů a budování legálních migračních cest.

Účinnější právní rámec.

Posílení úlohy Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž.

Nově jmenovaný koordinátor EU pro návraty migrantů.

4. Akční plán integrace a začleňování


5. Nové nařízení o azylu a migraci, které nahradí dublinské nařízení
Přečtěte si více o migrační politice během minulého volebního období Evropského parlamentu.


Co bude následovat


Na to, aby se nová azylová a migrační politika mohla stát realitou, ji musí odsouhlasit Evropský parlament i ministři členských států v Radě EU.


Další články o EU a migraci