Akt o digitálních trzích a akt o digitálních službách: Co jsou zač? 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Parlament přijal dvě zásadní legislativy EU, které změní podobu celého digitálního prostředí. Zjistěte, co jsou akt o digitálních trzích a akt o digitálních službách zač.

Digitální online platformy a jejich vliv


Během posledních dvou dekád se online platformy staly nedílnou součástí našich životů. Dnes je tak velmi obtížné si vůbec představit, že bychom v online prostoru nenarazili na společnosti jako je Amazon nebo třeba Google.

Ačkoliv přínos, který tyto společnosti mají, je nesporný, jejich dominantní postavení jim zároveň přináší výhodu porovnání s jejich konkurenty, ale také, což je ještě důležitější, svým působením získávají vliv na demokracii, základní práva, společnost a ekonomiku. Tito giganti často určují další směr v otázce inovací, spotřebitelských voleb a plní úlohu tzv. „gatekeepers“, tedy jakýchsi strážců stojících mezi byznysem a uživateli.

K řešení této nerovnováhy EU aktualizuje stávajících pravidel o digitálních službách s názvem akt o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA) a akt o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). Tyto dva zákony vytvoří soubor jednotných pravidel aplikovatelných v celé EU.

Zjistěte více o tom, jak EU udává směr digitální transformace Evropy

Regulace praktik velkých hráčů: akt o digitálních trzích


Účelem zákona o digitálních trzích je zajistit rovné podmínky pro všechny digitální společnosti bez ohledu na jejich velikost. Nařízení stanoví jasná pravidla pro velké platformy – seznam toho, „co dělat“ a „nedělat“ – s cílem zabránit jim v uvalování nespravedlivých podmínek na podniky a spotřebitele. Takové neférové praktiky zahrnují například účelově lepší hodnocení služeb a produktů nabízených samotnými „strážci“ než hodnocení podobných služeb nebo produktů nabízených třetími stranami na platformě „strážce“ nebo skutečnost, že uživatelé nemají možnost odinstalovat jakýkoli předinstalovaný software nebo aplikaci.

Díky novým pravidlům by se měla zlepšit interoperabilita mezi platformami pro zasílání zpráv – uživatelé malých i velkých platforem si budou moci vyměňovat zprávy, posílat soubory nebo uskutečňovat videohovory napříč aplikacemi pro zasílání zpráv.

Opatření podpoří inovace, růst a konkurenceschopnost a pomůže menším společnostem a začínajícím podnikům konkurovat mnohem větším hráčům.

Akt o digitálních trzích rovněž stanoví kritéria pro identifikaci velkých online platforem jako gatekeeperů a dá Evropské komisi pravomoc provádět průzkumy trhu, což umožní v případě potřeby aktualizovat povinnosti pro tyto strážce a v případě porušování pravidel také zavádět sankce.

Bezpečnější digitální prostor: akt o digitálních službách


Akt o digitálních službách dá lidem větší kontrolu nad tím, co vidí online: uživatelé budou mít lepší informace o tom, proč je jim doporučován konkrétní obsah, a budou si moci vybrat možnost, která nezahrnuje profilování. Cílená reklama bude zakázána pro nezletilé a nebude povoleno ani používání citlivých údajů, jako je sexuální orientace, náboženství nebo etnická příslušnost.

Nová pravidla také pomohou chránit uživatele před škodlivým a nelegálním obsahem. Výrazně by se mělo zlepšit – a hlavně zrychlit – především odstraňování nelegálního obsahu, ale opatření se zaměřuje i na řešení škodlivého obsahu, který, stejně jako dezinformace týkající se politiky nebo zdravotní situace, nemusí být nezákonný. Zároveň budou zavedena lepší pravidla na ochranu svobody projevu.

Legislativa o digitálních službách bude obsahovat také pravidla zajišťující, že produkty prodávané online jsou bezpečné a splňují nejvyšší standardy stanovené v EU. Uživatelé budou mít lepší informace o skutečných prodejcích produktů, které nakupují online.

Co bude následovat?


Očekává se, že Rada schválí akt o digitálních trzích v červenci a akt o digitálních službách v září. Podrobnosti o tom, kdy začnou předpisy platit, naleznete v tiskové zprávě v sekci odkazy.

Přečtěte si více o tom, jak EU formuje digitální prostor