Svoboda tisku: Jak Evropský parlament podporuje novináře? 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Svoboda tisku je důležitým tématem v EU i na celém světě. Zjistěte, jak Evropský parlament podporuje práci novinářů.

Žurnalistika čelí stále větším překážkám, protože nové digitální kanály jsou využívány k šíření dezinformací ve stále více rozděleném světě. Zatímco Evropa zůstává nejbezpečnějším kontinentem pro novináře a svobodu médií, v některých zemích došlo k útokům a zastrašování, zatímco ruská válka proti Ukrajině věci ještě zhoršuje.

Evropský parlament opakovaně obhajuje svobodu tisku a pluralitu médií v EU i mimo ni. U příležitosti Dne svobody tisku 3. května 2023 poslanci Evropského parlamentu zdůraznili význam svobody tisku jako základního kamene lidských práv. Vyjádřili obavy z narůstajících útoků na novináře a uvedli, že svobodný tisk je nezbytný pro fungování demokracie.

Role Parlamentu při ochraně svobody tisku


V říjnu 2023 přijali europoslanci svůj postoj k novým pravidlům zaměřeným na ochranu plurality a nezávislosti médií v EU: evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků. Parlament chce zakázat zasahování do redakčních rozhodnutí, zlepšit transparentnost vlastnictví médií a pomoci zajistit odpovídající financování médií.

V listopadu 2021 poslanci vyzvali k zavedení nových pravidel na ochranu kritických hlasů před umlčováním, na což navázal návrh Komise, který stanovuje minimální standardy ochrany před „strategickými žalobami proti účasti veřejnosti (SLAPP)“ v EU. Parlament přijal svůj vyjednávací postoj v červenci 2023.

V červenci 2023 poslanci EP rovněž vyzvali k důraznějšímu celosvětovému úsilí o ochranu novinářů a vyjádřili hluboké znepokojení nad stavem svobody médií a bezpečnosti novinářů ve světě.

Poslanci přiznávají, že nové digitální prostředí problém šíření dezinformací zhoršilo.

Ve dvou dalších zprávách přijatých v březnu 2022 a červnu 2023 poslanci naléhali na EU, aby vytvořila společnou strategii, jak čelit zahraničnímu vměšování a dezinformačním kampaním, a vyzvali k větší podpoře nezávislých médií, ověřovatelů faktů a výzkumných pracovníků.

V červnu 2023 Parlament přijal doporučení proti zneužívání špionážního softwaru, který byl podle zjištění nezákonně používán proti novinářům a politickým oponentům.

Dne 3. května 2023 Parlament vyhlásil třetí ročník novinářské ceny Daphne Caruanové Galiziové na památku maltské novinářky, která byla v roce 2017 zabita při bombovém útoku. Cílem je ocenit vynikající žurnalistiku odrážející hodnoty EU.

Svoboda projevu, svoboda médií a pluralita jsou zakotveny v Listině základních práv EU i v Evropské úmluvě o lidských právech.

Listina základních práv EU: článek 11  

Výzvy a překážky pro žurnalistiku v Evropě


Situace ve většině zemí EU je dobrá, nicméně v usnesení o svobodě sdělovacích prostředků v roce 2020 Evropský parlament vyjádřil znepokojení nad stavem veřejnoprávních médií v některých zemích EU.

V celé EU jsme však v posledních letech mohli být svědky útoků na novináře. Řecký novinář George Karaivaz byl zastřelen v Aténách v dubnu 2021 a nizozemský investigativní novinář Peter R. de Vries byl zabit v Amsterdamu v červenci téhož roku.

Situaci nepomohla ani válka na Ukrajině, která je smrtelně nebezpečná i pro novináře. Z údajů Rady Evropy z června 2023 vyplývá, že od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 bylo zabito 12 novinářů.