Videoherní průmysl v EU: 5 způsobů, jak chce Evropský parlament chránit hráče online her 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Jak chránit hráče počítačových her?  

Evropský parlament chce zajistit lepší ochranu spotřebitelů v oblasti online videoher a zároveň podpořit potenciál tohoto odvětví v celé EU.

Evropský videoherní průmysl je nejrychleji rostoucím kulturním a kreativním sektorem v EU. Odhaduje se, že velikost tohoto trhu dosáhla v roce 2021 23,3 miliardy eur.

Během plenárního zasedání přijali poslanci 18. ledna 2023 zprávu, v níž požadují harmonizovaná pravidla EU pro lepší ochranu hráčů. Text rovněž vyzdvihuje potenciál odvětví pro inovace, růst a tvorbu pracovních míst a navrhuje podpůrná opatření.

Přečtěte si více o důležitosti a výhodách digitální transformace.

Bezpečnější prostředí pro hráče

Řešení problematických nákupních praktik


Počítačové hry mohou hráče nabádat k nákupu takzvaných „loot boxů“, balíčků virtuálních předmětů, které hráčům pomáhají postupovat ve hře. Jelikož lidé utrácejí skutečné peníze, mohlo by to mít negativní psychologické a finanční důsledky v souvislosti s nechtěnými a nekontrolovanými nákupy.

Parlament vyzývá Komisi, aby analyzovala způsob prodeje těchto balíčků a aby přijala nezbytná opatření k zavedení společného evropského přístupu k zajištění ochrany spotřebitelů v této oblasti.

Poslanci také varují před praktikami takzvaného „gold farmingu“, kdy uživatelé získávají herní měnu a později ji prodávají za reálné peníze. Stejně tak se mohou předměty získané ve hrách, jakož i celé uživatelské účty, vyměňovat či prodávat za skutečnou měnu, což je v rozporu s podmínkami uplatňovanými producenty videoher.

Tyto praktiky mohou být spojeny s praním špinavých peněz, nucenou prací a vykořisťováním dětí v rozvojových zemích, a proto Parlament vyzývá státní orgány, aby je zastavily.

Jednodušší zrušení předplatného


Poslanci zdůrazňují, že zrušení předplatného online videoher musí být stejně jednoduché jako jejich předplacení, a uvedli, že automatické obnovování by mohlo být problematické, pokud by pokračovalo v rozporu se záměrem spotřebitele.

Politika vrácení a refundace musí být v souladu se spotřebitelským právem EU, jelikož spotřebitelé musí mít stejné právo vrátit a požádat o vrácení peněz při online nákupu jako při osobním nákupu.

Ochrana dětí


Parlament chce zajistit, aby byly děti lépe chráněny před možnými škodami způsobenými online videohrami a cílenou reklamou.

Vyzývá k vytvoření lepších nástrojů rodičovské kontroly v souladu se systémem celoevropských informací o hrách (PEGI), které by rodičům umožnily větší kontrolu nad herními návyky jejich dětí a lepší monitorování peněz a času, který jejich děti tráví hraním videoher.

Vzhledem k možnému negativnímu vlivu videoher na duševní zdraví europoslanci požadují, aby se tvůrci her vyhnuli manipulativnímu designu, který může vést k závislosti, izolaci a kybernetickému obtěžování.

Bezpečnost zranitelných skupin


S cílem zajistit lepší ochranu zranitelných skupin by měli mít spotřebitelé snadno dostupné všechny potřebné informace o hře. To by jim pomohlo činit informovaná rozhodnutí o případném nákupu.

Parlament také požaduje, aby se design online videoher snažil být inkluzivnější a přístupnější.

Dodržování pravidel ochrany údajů


Online videohry by měly ještě lépe chránit data uživatelů v souladu s pravidly obecného nařízení o ochraně údajů, požadují poslanci ve své zprávě.

Podpora odvětví online her


Sektor online videoher zažívá rozmach a přispívá k digitální transformaci EU. Pro mnoho lidí nejsou online videohry pouhou volnočasovou aktivitou, ale také mentálním oddychem a užitečným nástrojem ve vzdělávání.

Od Komise se žádá, aby předložila evropskou strategii pro videohry, která by podpořila více než 90 000 přímých pracovních míst v Evropě. Jelikož se toto odvětví rychle rozvíjí, je třeba zohlednit hospodářský, sociální, vzdělávací, kulturní a inovační aspekt online videoher.

Pro posílení povědomí o tomto sektoru chce Parlament zřídit výroční cenu EU pro online videohry.

Europoslanci zároveň vítají výzkumný projekt EU Kids Online, jehož cílem je shromáždit údaje z celé Evropy o zkušenostech dětí s online videohrami. Žádají, aby tuto a další podobné iniciativy EU finančně podpořila.

Více informací o plánech EU pro digitální svět