Každý šestý člověk na světě nemá přístup k nezávadné vodě 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Shromáždění AKT-EU se tentokrát věnuje hlavně kvalitě vody ©GETTY  

Přístup k čisté vodě je základním právem. V mnoha částech světa se k ní ale nedostanete. Kontaminovaná voda je příčinou smrti 1,5 milionu lidí ročně. 2,5 miliardy lidí nemá přístup k základním hygienickým podmínkám. Každý šestý člověk nemá přístup k nezávadné vodě. Shromáždění EU-AKT (země Afriky, Karibiku a Tichomoří), které se sešlo v Budapešti, žádá komplexní opatření na zmírnění situace, zahrnující zlepšení hygienických podmínek, zachování deštných pralesů a trestání znečišťovatelů vody.

Je nutné vylepšit sanační zařízení ...

V rozvojových zemích je 70% průmyslových odpadů vypuštěno do vody bez jakéhokoli zpracování. Tím se znečišťují dodávky užitkové vody. Znečištění způsobuje především průmysl, zemědělství a kanalizace, nejběžnějším znečišťovatelem pitné vody jsou však výkaly. Důsledky jsou dramatické: podle statistik OSN zemře každých 20 sekund jedno dítě kvůli špatným hygienickým podmínkám.

"Dobrá sanační infrastruktura je nejdůležitějším předpokladem zdraví," zdůrazňuje spoluzpravodajka Christa Klass (ELS, Německo).


Ale investice do infrastruktury a likvidace odpadních vod je drahá, mnoho zemí AKT na ni nemá finanční prostředky. Zároveň však rostoucí urbanizace v zemích AKT zvyšuje potřebu investic tak, aby se zajistily dodávky čisté vody a zpracování odpadů.

Shromáždění AKT-EU v Budapešti.  Společné shromáždění požaduje:


  • více vodných vrtů v obcích a chudinských čtvrtích s rostoucí populací

  • inovativní řešení, jako jsou chlorové tablety, k boji proti epidemiím, např. cholery, které souvisí se znečištěnou vodou

  • Členské státy EU a země AKT by měly přijmout opatření, aby zabránily průmyslu, odlesňování, těžbě nerostů, chemické výrobě a rozsáhlému používání pesticidů v zhoršování kvality vody. Znečišťovatelé vod by měly platit náklady na sanaci vod.


.. a dodržovat ekologické normy


Jedním z rozvojových cílů tisíciletí je snížit o polovinu počet lidí bez přístupu k čisté vodě do roku 2015. Poslankyně Fiona Hall (ALDE, UK) k tomu říká: "Musíme být v naší politice koherentní. Na jedné straně jsme se přihlásili k dosažení rozvojových cílů tisíciletí,  na druhé straně ale dovolíme evropským těžebním společnostem znečišťovat vodu, protože netrváme na tom, aby v zámoří dodržovaly příslušné standardy. "

Důležitou roli hrají také tropické pralesy. Ukládají velké množství uhlíku a pomáhají regulovat teplotu a vytvářet déšť. "Pokud nebudeme věnovat pozornost změnám klimatu, můžeme přijít o všechnu vodu. Potřebujeme také ochranu lesů, protože ty chrání vodní zdroje," uvedl spoluzpravodaj Bobbo Hamatoukour z Kamerunu.

Nástroj AKT-EU pro vodu

Nástroj AKT-EU pro vodu byl založen v roce 2004. Jeho účelem je poskytovat vodu a základní hygienické podmínky pro chudé a zlepšit hospodaření s vodou v zemích AKT. Nástroj AKT-EU pro vodu získal  200 milionů EUR z 10. Evropského rozvojového fondu (2008-2013).