Evropský parlament rozhoduje o osudu Mezinárodní dohody o kakau  

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Kakao v číslech  

Kakao není jen nezbytnou přísadou všech lákavých čokoládových receptů, ale i komoditou, na které závisí příjmy milionů lidí po celém světě. Evropský parlament bude v úterý jednat o Mezinárodní dohodě o kakau z roku 2010, která má posílit spolupráci mezi zeměmi vyvážejícími a dovážejícími kakao a zlepšit transparentnost trhu. Ve středu poslanci rozhodnou, jestli dohodě udělí souhlas. Na programu je i jednání a prohlášení o využívání dětské práce při produkci kakaa.

Evropský parlament musí s dohodou vyslovit souhlas, jinak dohoda nemůže začít platit. Výbor pro mezinárodní obchod doporučil souhlas udělit.


Nová dohoda, která nahrazuje dohodu z roku 2001 by měla platit 10 let a bude možné ji prodloužit o dvakrát dva roky. Dohoda stanovuje cíle pro udržitelné hospodářství v oblasti kakaa, rozpoznává potřebu spravedlivých cen kakaa a výnosů, podporuje kvalitu kakaa a vývoj postupů zvyšujících bezpečnost potravin.


Mezinárodní organizace pro kakao


Dohoda také posiluje roli Mezinárodní organizace pro kakao (ICCO). ICCO je podle parlamentního zpravodaje, portugalského sociálního demokrata Vitala Moreiry "jedinou strukturou, která přivádí producenty a spotřebitele ke společnému konstruktivnímu dialogu".


Členové ICCO představují 85 procent světové produkce kakaa a více než 60 procent jeho spotřeby. V nejvyšším řídícím orgánu ICCO, Mezinárodní radě pro kakao, jsou stejnoměrně zastoupeni vývozci a dovozci kakaa. Evropská unie je zde považována za jedinou stranu, zastupující přes polovinu hlasů dovozců.


Hlavními funkcemi ICCO je shromažďování, zpracovávání a rozšiřování informací o trhu a spolupráce s průmyslem a s nevládními organizacemi.


Produkce kakaa - drobní producenti, velcí zpracovatelé


90% světové produkce kakaa pochází od pěti a půl milionu drobných zemědělců a na jeho produkci je přímo závislých i dalších 14 milionů lidí pracujících v zemědělství.  70% produkce kakaa pochází z afrických zemí, po 13% světové nabídky produkují Asie a Oceánie. Pěstování kakaa je přitom často závislé na zastaralých zemědělských technikách a je doprovázeno chudobou a dětskou prací.  


Na straně zpracovatelů kakaa je největším světovým hráčem evropský průmysl produkce čokolády. 80% dovozů EU pochází ze zemí západní Afriky.


Dětská práce


Evropský parlament je opakovaně znepokojen využíváním dětské práce při produkci kakaa. "Dětská práce není odděleným problémem. Je výsledkem tradice, chudoby, chybějících možností jak jinak získat příjem, nedostatku mimoškolních příležitostí pro mládež, strnulého uspořádáním uvnitř společenství a jejich přístupem, nedostatečné právní ochrany dětí, a neschopnosti zavést všeobecné povinné školní vzdělání," vypočítává příčiny problému Vital Moreira. "Je potřeba odpovídající rámec pro řešení základních příčin, který tyto otázky prozkoumá", myslí si.


Ve zvláštním usnesení se Parlament chystá dětskou práci na kakaových plantážích odsoudit.