Nový Parlament a nová Komise 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

V evropských volbách 23.-26. května hlasovalo 200 milionů Evropanů, kteří si zvolili své zástupce v Evropském parlamentu.

Poslanci následně zvolili novou předsedkyni Evropské komise a to Ursulu von der Leyen, 16. července 2019.

Nová šéfka Komise sestavovila tým komisařů na základě nominací, které jí zaslaly členské státy.
Jednotliví kandidáti na komisaře od konce září do konce listopadu procházeli slyšeními v parlamentních výborech, aby poslanci posoudili jejich znalosti, zkušenosti a kompetence.

O kolegiu komisařů jako celku plénum hlasovalo 27. listopadu 2019. Schválilo je poměrem 461 hlasů pro, 157 proti.

Legitimita Evropské komise a jejího vedení tímto způsobem vychází z legitimity Evropského parlamentu založené na demokratických volbách.

Nová Evropská komise se ujímá úřadu 1. prosince 2019.


Výsledky evropských voleb a politické složení nového Parlamentu

Parlament vzešlý z přímých voleb volí unijní exekutivu - Evropskou komisi  

Nový Parlament 

Ustavující schůze nového Parlamentu ve Štrasburku 2.–4. července 

Prvním krokem ustavující schůze byla volba předsedy Parlamentu na funkční období dvou a půl let. Po zvolení předsedy se zvolilo celkem čtrnáct místopředsedů (z nich dva jsou Češi) a pět kvestorů.

Plénum také schválilo početní sílu jednotlivých výborů a podvýborů, to znamená kolik mají stálých poslanců, kolik náhradníků a jak početné předsednictvo (předseda a maximálně čtyři místopředsedové).

Jednotlivé výbory zvolili své vedení na svých ustavujících schůzích během července. Ve čtyřech z dvaadvaceti výborů jsou mezi místopředsedy Češi.


Šéfkou Evropské komise je poprvé žena  

Volba předsedkyně Evropské komise 

Parlament zvolil Ursulu von der Leyen předsedkyní Komise 16. července 

Poslanci na plénu v tajné volbě zvolil 383 hlasy Ursulu von der Leyen budoucí předsedkyní Evropské komise. Jde o vůbec první ženu v čele této instituce.

Proces volby Evropské komise musí být podle poslanců co nejtransparentnější  

Slyšení kandidátů na komisaře 

Slyšení kandidátů na komisaře probíhala veřejně během září, října a listopadu 

Rada po dohodě s předsedkyní Komise sestavila seznam kandidátů na komisaře - jednoho za každý členský stát vyjma Británie. Tito kandidáti předstoupili před parlamentními výbory, do jejichž působnosti spadá jejich budoucí portfolio. Během tříhodinových veřejně přístupných slyšení museli obhájit své schopnosti a vhodnost pro danou funkci.

Parlament dbá na to, aby proces volby komisařů byl maximálně transparentní. Negativní hodnocení v minulosti přiměla kandidáty, aby z procesu odstoupili.

Komise jako celek musí být před nástupem do funkce schválena poslanci  

Volba Komise 

Poté, co jsou předsedkyně a členové Komise schváleni Parlamentem, jmenuje Rada formálně Komisi kvalifikovanou většinou. 

Komise včetně její předsedkyně a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku byla schválena jako celek 27. listopadu ve Štrasburku na plénu. Ursula von der Leyen předtím poslancům představila plán svého týmu komisařů na nadcházející pětileté funkční období.