Kandidáti do Komise 
Veřejná slyšení v Evropském parlamentu 

Evropské záležitosti  Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   

Kandidáty na komisaře prověřuje Parlament během veřejných slyšení. Je to demokratická kontrola unijní exekutivy.

Články 

       

Poslanci dali důvěru Komisi vedené Ursulou von der Leyen. Začíná pracovat od 1. prosince. Finální hlasování bylo 27. listopadu na plénu ve Štrasburku.

       

Série slyšení, kdy budou poslanci prověřovat schopnosti kandidátů na komisaře, je klíčový moment. Poslanci přímo zvolení v evropských volbách spoluurčují, kdo povede unijní exekutivu.

       

Evropská komise je politicky odpovědná Parlamentu. Proto poslanci důkladně prověřují kandidáty na posty komisařů předtím, než se nová unijní exekutiva ujme své role.

Články 

       

ECON  IMCO  ITRE  JURI 

Nominovaná do funkce výkonné místopředsedkyně - Evropa připravená na digitální věk

       

AFET 

Nominován jako Vysoký představitel EU pro zahraniční politiku a místopředseda Komise - Silnější Evropa ve světě

       

AFCO  JURI  ITRE  PETI 

Nominovaný na místopředsedu - Interinstitucionální vztahy a strategický výhled

       

AFCO  LIBE  JURI 

Nominovaná do funkce místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost

Stažení kandidáti 

 
Příslušné výbory/orgány Přidružené výbory/orgány Konference předsedů Konference předsedů výborů

Články 

       

V evropských volbách 23.-26. května hlasovalo 200 milionů Evropanů, kteří si zvolili své zástupce v Evropském parlamentu.