Nový Parlament a nová Komise 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

V evropských volbách 23.-26. května hlasovalo 200 milionů Evropanů, kteří si zvolili své zástupce v Evropském parlamentu.

Poslanci následně zvolili novou předsedkyni Evropské komise a to Ursulu von der Leyen, 16. července 2019.

Nová šéfka Komise sestavoví tým komisařů na základě nominací, které jí zašlou členské státy.
Na konci září a začátkem října se jednotliví kandidáti na komisaře podrobí slyšením v parlamentních výborech, aby poslanci posoudili jejich znalosti, zkušenosti a kompetence.

O kolegiu komisařů jako celku by mělo plénum následně hlasovat na konci října.

Legitimita Evropské komise a jejího vedení tímto způsobem vychází z legitimity Evropského parlamentu založené na demokratických volbách.


Výsledky evropských voleb a politické složení nového Parlamentu

Parlament vzešlý z přímých voleb volí unijní exekutivu - Evropskou komisi  

Nový Parlament 

Ustavující schůze nového Parlamentu ve Štrasburku 2.–4. července 

Prvním krokem ustavující schůze byla volba předsedy Parlamentu na funkční období dvou a půl let. Po zvolení předsedy se zvolilo celkem čtrnáct místopředsedů (z nich dva jsou Češi) a pět kvestorů.

Plénum také schválilo početní sílu jednotlivých výborů a podvýborů, to znamená kolik mají stálých poslanců, kolik náhradníků a jak početné předsednictvo (předseda a maximálně čtyři místopředsedové).

Jednotlivé výbory zvolili své vedení na svých ustavujících schůzích během července. Ve čtyřech z dvaadvaceti výborů jsou mezi místopředsedy Češi.


Kdo se stane příštím šéfem Evropské komise?  

Volba předsedkyně Evropské komise 

Parlament zvolil Ursulu von der Leyen předsedkyní Komise 16. července 

Poslanci na plénu v tajné volbě zvolil 383 hlasy Ursulu von der Leyen budoucí předsedkyní Evropské komise. Jde o vůbec první ženu v čele této instituce.

Proces volby Evropské komise musí být podle poslanců co nejtransparentnější  

Slyšení kandidátů na komisaře 

Slyšení kandidátů na komisaře jsou veřejná a budou probíhat během září a října. 

Rada po dohodě s předsedkyní Komise sestaví seznam kandidátů na komisaře - jednoho za každý členský stát. Tito kandidáti předstoupí před parlamentními výbory, do jejichž působnosti spadá jejich budoucí portfolio. Během tříhodinových veřejně přístupných slyšení budou muset obhájit své schopnosti a vhodnost pro danou funkci.

Parlament dbá na to, aby proces volby komisařů byl maximálně transparentní. Negativní hodnocení v minulosti přiměla kandidáty, aby z procesu odstoupili.

Komise jako celek musí být před nástupem do funkce schválena poslanci  

Volba Komise 

Poté, co jsou předsedkyně a členové Komise schváleni Parlamentem, jmenuje Rada formálně Komisi kvalifikovanou většinou. 

Komise včetně její předsedkyně a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku musí být před nástupem do funkce schválena jako celek a to většinou odevzdaných hlasů v Parlamentu. Kandidátka na předsedkyni Komise předtím poslancům představí plán svého týmu komisařů na nadcházející pětileté funkční období.