Sdílet tuto stránku: 

Slyšení Věry Jourové (Česká republika), kandidátky na místopředsedkyni EK pro hodnoty a transparentnost ©EU 2019 - EP  

Věra Jourová, kandidátka na post místopředsedkyně Komise pro hodnoty a transparentnost, dnes odpovídala na otázky poslanců výborů pro ústavní záležitosti a pro vnitro a občanské svobody.

Koordinátoři politických skupin z obou výborů se krátce po samotném slyšení sejdou, aby zhodnotili vystoupení Věry Jourové a její odpovědi na otázky poslanců.

Právní stát, základní práva a transparentnost

Věra Jourová ve svém úvodním projevu uvedla, že jí přidělené portfolio se týká samotné „duše Evropy‟ a „výzev, kterým Evropa čelí zevnitř i zvenčí‟. V této souvislosti bude „usilovat o budování mostů napříč Evropskou unií na základě našich společných hodnot‟.

Poslanci se kandidátky na místopředsedkyni Komise tázali na hrozby související se svobodou tisku a sdělovacích prostředků - od aktů fyzického násilí až po zneužívání soudních sporů. Mezi možná opatření zmíněná Věrou Jourovou patří legislativa proti cenzuře a právní a finanční pomoc osobám čelícím situacím, ve kterých dochází k porušování zásad právního státu.

Poslanci se Věry Jourové ptali také na opatření zaměřená na ochranu právního státu jako takového, na řešení ústavních nerovnováh, na otázky nezávislosti soudnictví a zmenšující se prostor pro občanskou společnost. Slyšení se také zaměřilo na probíhající řízení podle článku 7 Smlouvy o EU a na potřebu stálého monitorovacího mechanismu pro všechny členské státy.

V oblasti demokracie kandidátka na místopředsedkyni Komise vyjádřila svou podporu posilování evropských volebních procesů, například přezkoumáním procesu tzv. spitzenkandidátů či případných nadnárodních kandidátních listin. Poslanci s Věrou Jourovou diskutovali také o systému prodeje občanství, dezinformačních kampaních na internetu ve vztahu ke svobodě projevu a otázkách transparentnosti legislativy EU.

Poslanci se také dotazovali na ochranu menšin v souvislosti s evropskými hodnotami a základními právy, na boj proti korupci a na nezávislý orgán pro etické otázky institucí EU.

Videozáznam slyšení je k dispozici zde.

Press point

Na konci slyšení předseda Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) Antonio Tajani (EPP, IT) a předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) společně s kandidátkou na post místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty and transparentnost Věrou Jourovou vystoupili na tiskové konferenci.

Videozáznam press pointu je k dispozici zde.

Další postup

Konference předsedů (předseda EP a předsedové politických skupin) by měla na základě doporučení jednotlivých výborů 17. října rozhodnout, zda Parlament získal dostatek informací potřebných k ukončení procesu veřejného slyšení kandidátů na členy EK. V případě, že se tak stane, plénum by mohlo hlasovat o Evropské komisi jako celku již 23. října ve Štrasburku.