To hlavní ze slyšení komisařů - videosestřihy 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Slyšení komisařů jsou velice důkladná. Unikla vám? Podívejte se na stručné sestřihy ve videích.

Evropský Parlament schvaluje novou Komisi jako celek. Finálnímu hlasování o takzvaném kolegiu předchází prověření každého jednotlivého kandidáta, navrženého předsedkyní Ursulou von der Leyen, v parlamentních výborech.

Každý kandidát je pozván na tříhodinové slyšení, které je plně veřejné a přenášené online. Slyšení pořádá jeden výbor nebo více výborů dohromady podle toho, jaká je agenda daného kandidáta.

Série slyšení začala první trojicí v pondělí 30. září. Přinášíme shrnutí ve videu za každý dosud proběhlý den.

Čtěte více o postupu slyšení

Česká kandidátka Věra Jourová, která má mít na starost “hodnoty a transparentnost”, předstoupila 7. října před výbory pro ústavní otázky a pro vnitro a občanské svobody.


"Mým cílem bude učinit Evropu demokratičtější a transparentnější, odolnější vůči novým hrozbám, včetně těch digitálních, a schopnější chránit hodnoty, které jsou nám vlastní, včetně právního státu a svobody médií," uvedla Jourová, která byla dosud komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost žen a mužů.

Kandidáti na komisaře ve výborech Evropského parlamentu