Schengen: Bulharsko a Rumunsko nesmí být rukojmí populismu, říká Parlament  

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Členské státy by se měly vyvarovat národního populismu a rozhodovat o přistoupení Bulharska a Rumunska do schengenského prostoru pouze na základě stávajících kritérií, říká Evropský parlament v usnesení přijatém ve čtvrtek. Poslanci vyzývají Evropskou radu, aby přijala opatření nezbytná pro vstup obou zemí do prostoru bez hraničních kontrol.

V návaznosti na nizozemsko-finské rozhodnutí z 22. září zablokovat vstup Bulharska a Rumunska vyjádřil Parlament velkou většinou hlasů opět svou podporu zahrnutí obou zemí do schengenského prostoru.


Bulharsko a Rumunsko "splnily veškerá kritéria" pro vstup, zdůrazňují poslanci. Plně zavedly schengenská pravidla, která jsou "jedinou podmínkou jejich přistoupení" do bezhraničního prostoru.


Parlament naléhavě žádá členské státy, aby o jejich vstupu rozhodovaly "výhradně na základě schengenského acquis a postupů". Parlament zdůrazňuje, že není možné na tyto dvě země klást dodatečná kritéria, a žádá členské státy, aby dostály svým závazkům a "nedaly přednost národnímu populismu".


Poslanci zamítli pozměňovací návrh žádající Komisi, aby předložila návrhy na posílení schengenského acquis prostřednictvím začlenění dodatečných kritérií týkajících se organizovaného zločinu a korupce do tohoto acquis.


Bezpečnost hranic: Bulharsko a Rumunsko jsou spolehlivými partnery


"Obě země do značné míry přeformovaly a přeorganizovaly své systémy integrované správy hranic tím, že zásadním způsobem investovaly do svých donucovacích orgánů (...) a znatelně upevnily svůj institucionální a právní rámec", podotýká usnesení.


Parlament poukazuje na stálou podporu a solidaritu, kterou obě země projevily jako spolehliví partneři v jihovýchodní Evropě, a rovněž trvalý přínos k bezpečnosti hranic v této části EU.


"Bulharsko a Rumunsko si zaslouží být v schengenském prostoru. Splňují všechna potřebná kritéria. Jejich hranice jsou bezpečné. Apeluji na všechny členské státy, aby přijaly rozhodnutí o rozšíření schengenského prostoru pouze na základě schengenského acquis a procedur. Bulharsko a Rumunsko by měly být schopny spoléhat na solidaritu a poctivost svých partnerů v EU", řekl předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek.