Parlament proti násilnickým fanouškům, nepoctivým agentům a protiprávním sázkám 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Boj proti dopingu, násilí na stadionech, ovlivňování výsledků zápasů a nepoctivosti agentů hráčů si žádá koordinovanější postup na evropské úrovni, podle usnesení přijatém Parlamentem ve čtvrtek 2.února.

"Se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy je spojena revoluce ve sportu, neboť v této oblasti smlouva vytvořila nový právní základ, článek 165," řekl v rozpravě před hlasováním zpravodaj Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES).


Podporovat sportování dívek


Poslanci požadují, aby EU identifikovala a odstranila všechny překážky potenciálně bránící dívkám a ženám ve sportování.


Zdůrazňují mimo jiné, že nelze tolerovat ani omlouvat kulturními nebo náboženskými důvody skutečnost, že dívkám z přistěhovaleckých rodin rodiče zakazují účastnit se ve škole tělesné výchovy a plavání. Lepší zastoupení žen ve vedení sportovních svazů - úměrné počtu licencovaných žen - by mohlo přispět k podpoře sportu mezi ženami.


Černá listina chuligánů


Parlament požaduje, aby měli násilničtí fanoušci, jakož i fanoušci, kteří se dopustili diskriminačního chování, zakázán vstup na všechny evropské stadiony. Evropský registr by měl umožnit národním orgánům zajistit uplatňování tohoto zákazu během mezinárodních zápasů konaných na jejich území. Poslanci vyzývají členské státy a sportovní svazy k důraznějším krokům v boji proti homofobii a rasismu namířeným proti sportovcům.


Kriminalizace dopingu


Za účelem lepší ochrany sportovců poslanci navrhují, aby bylo obchodování s dopingovými látkami asimilováno k trestnému činu prodeje drog. V boji proti ovlivňování zápasů, praní špinavých peněz a protiprávním sázkám poslanci žádají o kriminalizaci veškeré podvodné činnosti a zavedení licencí pro provozovatele sázek.


Dohled nad agenty hráčů


Dle názoru europoslanců by profese hráčských agentů měla být regulována. Agenti by pro získání licence měli prokázat minimální kvalifikační předpoklady, mít daňové sídlo na území Unie a respektovat etický kodex. Nový evropský registr profesionálních agentů by také obsahoval jména hráčů, pro které pracují. Namísto toho, aby byli placeni pouze při transferu hráče poslanci navrhují, aby byla odměna agentů vyplácena po částech během celé doby trvání závazku hráče.


Usnadnit "dvojí kariéru" sportovců


Národní orgány by špičkovým sportovcům měly zajistit odpovídající školní vzdělání a umožnit jim pokračovat v odborných studiích. Celoevropské uznávání kvalifikací a sportovních zkušeností sportovců a trenérů by mělo podpořit jejich mobilitu prostřednictvím výměnného programu, určitého "sportovního Erasmu".


Procedura:  Nelegislativní usnesení