Parlament požaduje unijní pravidla pro firmy vyvážející nástroje na cenzuru internetu 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

EU by měla mít pravidla pro monitorování cenzury internetu, kterou uplatňují autoritářské režimy, uvádí se v usnesení o zprávě o stavu lidských práv ve světě za rok 2010, kterou ve středu schválil Parlament. Nová pravidla by měla posílit zodpovědnost firem sídlících v EU, které vyvážejí zařízení umožňující zablokovat internetové stránky a odposlouchávat mobilní telefony.

Arabské jaro a sociální sítě


"Je to soutěž mezi těmi, kteří využívají nová média k účelům osvobození a těmi, kteří je chtějí použít k represi. Neváhám říci, že se Vodafone musí poučit ze své podpory Mubarakovi," řekl zpravodaj Richard Howitt (S&D, UK) s odkazem na pozastavení služeb společnosti Vodafone na přání Mubarakova režimu pouhých několik týdnů před revolucí v Egyptě


Usnesení vyzývá Komisi, aby do roku 2013 představila návrhy na zlepšení monitorování vývozu zboží a služeb, které mohou být použity k cenzuře či blokování internetových stránek a sledování mobilních komunikací.


Arabské jaro ukázalo potenciál internetu a sociálních sítí pro uplatňování svobody názoru a projevu, poznamenává usnesení. Žádá rovněž o větší podporu svobody sdělovacích prostředků a ochrany nezávislých novinářů a bloggerů.


Mezinárodní trestní soud


Usnesení žádá EU a její členské státy, aby důsledněji spolupracovaly s ohledem na činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC) a osoby hledané soudem. Českou republiku, Kypr, Maďarsko, Itálii, Lucembursko a Portugalsko také vyzývá k podepsání rámcových dohod s ICC s cílem usnadnit spolupráci se soudem.


Utajované zadržování vězňů


"Mnoho členských států EU neřeší plně a otevřeně svou spoluúčast na celosvětovém porušování lidských práv, k němuž došlo v souvislosti s programem USA o navrácení a utajeném zadržování vězňů," uvádí se v usnesení, které vyzývá unijní instituce, aby vyvíjely tlak na členské státy s cílem dosáhnout plného a otevřeného vyšetření.


Práva dětí


Usnesení vyzývá Radu a Komisi, aby urychlily snahy směřující k všeobecné ratifikaci Úmluvy o právech dítěte a podporovaly její účinné provádění. Žádá také Službu pro vnější činnost EU, aby zahrnula do své výroční zprávy o stavu lidských práv sekci týkající se práv dětí.


Zvláštní představitel EU pro lidská práva


Usnesení rovněž vítá plán na vytvoření postu zvláštního představitele EU pro lidská práva, po kterém Parlament dlouhodobě volá.


Parlament schválil usnesení 580 hlasy pro, 28 proti a 74 poslanců se zdrželo hlasování.


Postup: Nelegislativní usnesení