Posílení bank v EU: Parlament přijal reformní balík 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

©Belga/MaxPPP/C.Zachariasen  

Evropské banky budou od 1. ledna 2014 silnější. Změny, které v úterý schválil Parlament, zavedou ve snaze omezit spekulativní podstupování rizik limity na bonusy bankéřů, zvýší kapitálové požadavky pro banky, které by jim měly pomoci lépe čelit krizím, a posílí dohled. Cílem dosud nejrozsáhlejší reformy bankovního sektoru v EU je také usnadnění poskytování úvěrů malým a středním podnikům, které by mělo přispět ke stimulaci ekonomického růstu.

Othmar Karas (EPP, AT)


"Nový soubor pravidel představuje dosud nejrozsáhlejší regulaci bankovního sektoru v EU. Jednotný nový soubor pravidel pro všech 8200 bank v EU je základem, na němž musí být postavena bankovní unie EU. Jednotný mechanismus dohledu bude její střechou. Nyní musíme přidat zdi: rámec řešení platební neschopnosti bank a systém pojištění vkladů. Jako zákonodárci neregulujeme výši mezd. Pravidla pro bonusy bankéřů vtisknou spravedlnost a transparentnost a přispějí ke změně bankovní kultury", uvedl zpravodaj reformního balíku Othmar Karas (ELS, AT).


Bonusy bankéřů


Ve snaze omezit spekulativní investice s vysokou mírou rizika bude poměr ročního platu a bonusů omezen na 1:1. Vyšší bonusy, maximálně v rozsahu dvojnásobku ročního platu, bude muset schválit alespoň 66% akcionářů vlastnících minimálně polovinu akcí. V případě nedosažení této většiny může o schválení vyššího bonusu rozhodnout 75% akcionářů.


Aby byly bonusy navázány na dlouhodobou ziskovost investic, bude vyplacení alespoň 25% z části bonusu překračujícího úroveň 100% platu odloženo minimálně o pět let.


Kapitálové požadavky a nárazníky


Banky v EU budou muset vyčlenit více kvalitnějšího kapitálu jako rezervu na zlé časy. Půjde minimálně o 8% kapitálu, z něhož alespoň polovina bude muset být tzv. Tier 1, tedy kapitál nejvyšší kvality s nejnižším rizikem. Tento kapitál bude muset být dostatečně likvidní, tedy jednoduše zaměnitelný za hotovost v případě potřeby výplaty vkladatelů a věřitelů.


Banky budou muset také vyčlenit "bezpečnostní kapitálovou rezervu", která zmírní případné ztráty a ochrání jejich kapitál. Akumulace kapitálu v časech hospodářského růstu do tzv."proticyklické kapitálové rezervy" by pak bankám měla poskytnout dostatečný základ na plynulé poskytování úvěrů v horších časech.


Půjčky reálné ekonomice


Nová pravidla sníží nominální riziko, které banky přiřazují k úvěrům pro malé a střední podniky, aby mohly banky těchto úvěrů poskytovat více. Tento krok zároveň sníží množství kapitálu, který musí banky vyčlenit jako rezervu na krytí potenciálně rizikových úvěrů, a uvolní tak více kapitálu pro půjčky.


Transparentnost a dohled


Nová legislativa si rovněž ze strany bank vyžádá zveřejňování výše dosažených zisků, zaplacených daní a případných dotací získaných v jednotlivých členských státech, jakož i výše obratu a počtu zaměstnanců. Tyto údaje budou banky od roku 2014 poskytovat Evropské komisi, od roku 2015 pak budou zcela přístupné veřejnosti.


Dohled nad bankami budou vykonávat příslušné orgány členských států ve spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví, jehož pravomoci v oblasti dohledu budou posíleny.


Nařízení a směrnice


Reformní balík se skládá z nařízení o kapitálové přiměřenosti (CRR) a čtvrté směrnice o kapitálové přiměřenosti (CRD IV).


Nařízení (CRR) zavede první soubor obezřetnostních pravidel, která se přímo vztahují na všechny banky v EU. Jejich cílem je zajistit, aby byly mezinárodní standardy kapitálové přiměřenosti Basel III plně dodržovány ve všech členských státech EU.


Směrnice (CRD IV) poskytuje členským státům určitou míru flexibility, například právo požadovat od domácích bank, aby vyčlenily více kapitálu než požaduje evropská legislativa, například jako rezervu pro případ kolapsu cen nemovitostí.


Nařízení bylo přijato poměrem hlasů 595 (pro): 40 (proti): 76 (zdrželo se hlasování). Pro směrnici CRD IV hlasovalo 608 poslanců, 33 bylo proti a 67 se zdrželo hlasování.


Další postup


Aby nová pravidla mohla vstoupit v platnost od 1. ledna 2014, musí je ještě formálně schválit Rada ministrů.